Вибрациите на квантовата енергия и духовния свят

Квантова Чувствителност


Чувствителността към вибрациите на квантовата енергия ни свързва с духовния свят.


Според Принципа, Нашата духовна чувствителност може да се развие единствено по време на нашият физически живот. Ако не я развием тук на земята, ще бъдем слепи в духовния свят. 

Това заявява послание от отвъдното, "Скътникът в Духовните Земи", изпратено то Франчезо. Нисшите духове живеят в мрак и страдания, обяснява той, понеже така и не са развили духовните си сетива в земния си живот. 

"Чувствителността на нашия дух трябва да се развие по време на физическия живот на земята. Само когато човек достигне съвършенство и напълно се потопи в Божията любов, докато е на земята, той ще може напълно да се наслаждава в любовта на Бога, като дух след смъртта си." DP Творението p.49

Още през 1985 г. Преп. Д-р Сан Мьон Мун дава следните насоки на световно известни учени. Той обяснява, че "изследването на вибрациите" ще "позволи контакт с духовния свят". "Движенията в духовния свят са съставени от вибрации", заявява той, "които скоро науката ще може да измерва и изследва". Той дори им дава детайлни инструкции, как да създават апаратури и да измерват тези духовни честоти.

По думите му, "ако се потопим в тази област, ще открием свят с нови измерения" и ще "влезем в епохата, в която непознатият духовен свят може да бъде рационално разбран". Чрез новите квантови изследвания всичко това вече е реалност.

Чувствителност към вибрациите

Когато слезнем на квантово ниво, там няма частици, всичко е енергия, която трепти. Кеше например я нарича 'плазма', която тук ще наричаме, 'Квантова енергия'. Живеем във вселена, която пулсира във висша хармония на вибрациите. Всяко от вашите физически сетива (слух, зрение, обоняние, вкус и допир) съществува, защото всичко във вселената вибрира. Вашите физически сетива четат вибрациите и ви дават сензорно възприятие според честотата им.

В самата същност на нашето същество трябва да вибрираме - в състояние на съвършенство - в вибрационен баланс и хармония. Чрез тези нови научни открития сега започваме да разбираме начина по който проектираме вибрациите.

Вашите емоции са един от най-важните физически вибрационни преводачи; като ви дава постоянна обратна връзка за вибрационния резонанс на вашите настоящи мисли; като ги сравняват с хармонята на вашето най-вътрешно вибрационно състояние - вашето Сърце.Вибрациите на нашето сърце

Всички ние, без да се учим, усещаме разликата между хармонията и раздора в сърцата ни. Когато се научите съзнателно да използвате емоционално-вибрационните показатели, вие получавате контрол върху вибрациите, които създавате и проектирате.

Изследванията показват, че нашите сърца се настройват на различен резонанс, по същия начин, както радиото се настройва на различна честота. Нагласявайки сърцето си на нисша (егоистична) или по-висока (неегоистична) честота, ще промени нашето духовно и физическо състояние и здраве. Както казва Преп. Мун:

"Настройте се, като камертон, да резонирате с вибрациите на Божията честота. Резонирайте с Божията неегоистичност." - Сан Мьон Мун, "Духовна помощ"

Всяка клетка от нашето тяло резорнира с информацията която идва от духовния свят.

"... духът на човек може да усеща и възприема всичко в невидимия свят ... отразено и отекващо във физическата му същност ... В крайна сметка човек започва да усеща духовните явления дори и с петте си физически сетива". DP 62: Структура на Духа

В следващата диаграма виждаме как от Сърцето, чрез функциите на Интелекта, Емоциите и Волята, генерира при-енергия (квантова енергия), която се разгръща и влияе на околната действителност. Следователно, нашите мисли, чувства и действия оставят някаква квантова следа в околния свят. Колкото по-нисш е резонансът, толкова по-тежка материална енергия - свързана с физическия ум; Колкото по-висш резонанс, толкова по-светла духовна енергия - свързана с нашия духовен ум. В известен смисъл това показва прехода ни от физическите същества към духовните същества на светлината, свързани с Бога.

  • Резонанс на Сърцето; вълни, честота, вибрации, ритъм...

Тази графика представя градирането в развитието на нашите сърца и чувствителността ни към Божието Сърце. Трите етапа на сърцето могат да бъдат ясно разграничени и дефинирани;

Формиране:    Емоции (Абсорбира, приема, нестабилно, обект), 
Разтеж:            Интелект (Развитие, вертицалнни норми и принципи), 
Завършеност:  Воля (Зрялост - канал за Божията Любов и Воля)

За първи път Детето преживява сърдечна чувствителност чрез физическа близост (поглъщайки емоционалната атмосфера). Така то постепенно развива собствената си способност да дава все по-висша и по-висша любов. Родителската любов и закрила са решаващи за детето, за да не остане под контрола на физическия ум (животински).


КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР

Преп. Мун казва, че скоро учените ще създадат машини с които ще видят как и къде духовете работят в тялото. Това вече е факт.

Руски учен е "изобретателят на първата камера, която може да измери енергийното поле на човешката аура и разкрие дълбока информационното". Тя се нарича GDV. Компютърният софтуер чете данните, които GDV осигурява. Те могат да видят нарушенията в енергийното поле, знак за увредени органи, както и промени в полето при по-високи състояния на съзнание. Сега вече има много подобни машини, разкриващи необятна информация.

Квантовите анализи измерват честотите в тялото; Всеки орган, всяко чувство, всяка бактерия (има различни вибрации) ... всяка нарушена енергия. Сканирането на цялото тяло отнема само 2 минути. Най-новите такива машини могат дори да изпращат резонанс, за да лекуват, балансират и променят деструктивните честоти, унищожавайки конкретни бактерии или паразити. Това може да се направи и с Квантова писалка.

Сега е толкова лесно. Но това е квантова енергия е енергията. Самите ние имаме чувствителността да го усещаме и да я променяме без машина. Много лечители могат да сканират без значение от разстоянието. Можете да програмирате компютъра, за да ви покаже всички тези неща в тялото, всеки орган, всяка клетка ... да наблюдавате това което е било непознато на медицината досега.


Father's instructions to Scientists

In 1985 Father, Rev. Sun Myung Moon, instructed a group of scientist on how to "research the frequency," which will "enable contact with the spirit world". Based on this, quantum analyzers were developed and special studies were held on people with special spiritual abilities, that resulted in producing the above charts of Heart Resonance and full understanding of the process of spiritual healing:


"Science is now highly advanced. I asked them to do research on the frequency that enables contact with the spirit world. The motions in the spirit world are all made up of vibrations. I instructed them to research this because we have entered an age where the existence of the spirit world can be scientifically proven. This can be done by discovering the frequency of vibrations used by spiritualists when they contact the spirit world. After I gave a full explanation about the spirit world to them, their eyes were wide open with surprise. That is why, yesterday, I explained in what manner the psychological process is related to the physical and spirit worlds. It is said that the psyche puts into effect an absolute force.. Electricity is created through the interaction between plus and minus.. it is the same phenomenon, when force is manifested by the plus and minus within that circle of relationship. Therefore, if we delve into this area, a world of new dimensions will be found. When we enter the age where the unknown spirit world can be rationally understood, the age of religion will be brought to an end. It would be an age where humankind would believe in God even if they were told not to. This is a great task." (Father, 1985.7.20) CSG p.919As Rev. Moon instructed, scientists measured the energy and waves in healers, as you see in this movie. Here is one interesting finding: Average people work at 30 to 100 mV. People with depression or other disorder are in the range of 5 - 9 mV. Yet, supper athletes train to rise their millivoltage to get their nervous system up to 2000 mV. Your body is a radio output-receiver. You need to increase your level of energy to be able to correctly interact with the universe. Read, How the Brain Works


READ MORE:

No comments:

Post a Comment