Вибрациите на квантовата енергия и духовния свят

Квантова Чувствителност


Чувствителността към вибрациите на квантовата енергия ни свързва с духовния свят.


Според Принципа, Нашата духовна чувствителност може да се развие единствено по време на нашият физически живот. Ако не я развием тук на земята, ще бъдем слепи в духовния свят. 

Това заявява послание от отвъдното, "Скътникът в Духовните Земи", изпратено от Франчезо. Нисшите духове живеят в мрак и страдания, обяснява той, понеже така и не са развили духовните си сетива в земния си живот. 


"Чувствителността на нашия дух трябва да се развие по време на физическия живот на земята. Само когато човек достигне съвършенство и напълно се потопи в Божията любов, докато е на земята, той ще може напълно да се наслаждава в любовта на Бога, като дух след смъртта си." DP Творението p.49

Още през 1985 г. Преп. Д-р Сан Мьон Мун дава следните насоки на световно известни учени. Той обяснява, че "изследването на вибрациите" ще "позволи контакт с духовния свят". "Движенията в духовния свят са съставени от вибрации", заявява той, "които скоро науката ще може да измерва и изследва". Той дори им дава детайлни инструкции, как да създават апаратури и да измерват тези духовни честоти.

По думите му, "ако се потопим в тази област, ще открием свят с нови измерения" и ще "влезем в епохата, в която непознатият духовен свят може да бъде рационално разбран". Чрез новите квантови изследвания всичко това вече е реалност.

Чувствителност към вибрациите

Когато слезнем на квантово ниво, там няма частици, всичко е енергия, която трепти. Кеше например я нарича 'плазма', която тук ще наричаме, 'Квантова енергия'. Живеем във вселена, която пулсира във висша хармония на вибрациите. Всяко от вашите физически сетива (слух, зрение, обоняние, вкус и допир) съществува, защото всичко във вселената вибрира. Вашите физически сетива четат вибрациите и ви дават сензорно възприятие според честотата им.

В самата същност на нашето същество трябва да вибрираме - в състояние на съвършенство - в вибрационен баланс и хармония. Чрез тези нови научни открития сега започваме да разбираме начина по който проектираме вибрациите.

Вашите емоции са един от най-важните физически вибрационни преводачи; като ви дава постоянна обратна връзка за вибрационния резонанс на вашите настоящи мисли; като ги сравняват с хармонята на вашето най-вътрешно вибрационно състояние - вашето Сърце.Вибрациите на нашето сърце

Всички ние, без да се учим, усещаме разликата между хармонията и раздора в сърцата ни. Когато се научите съзнателно да използвате емоционално-вибрационните показатели, вие получавате контрол върху вибрациите, които създавате и проектирате.

Изследванията показват, че нашите сърца се настройват на различен резонанс, по същия начин, както радиото се настройва на различна честота. Нагласявайки сърцето си на нисша (егоистична) или по-висока (неегоистична) честота, ще промени нашето духовно и физическо състояние и здраве. Както казва Преп. Мун:

"Настройте се, като камертон, да резонирате с вибрациите на Божията честота. Резонирайте с Божията неегоистичност." - Сан Мьон Мун, "Духовна помощ"

Всяка клетка от нашето тяло резорнира с информацията която идва от духовния свят.

"... духът на човек може да усеща и възприема всичко в невидимия свят ... отразено и отекващо във физическата му същност ... В крайна сметка човек започва да усеща духовните явления дори и с петте си физически сетива". DP 62: Структура на Духа

В следващата диаграма виждаме как от Сърцето, чрез функциите на Интелекта, Емоциите и Волята, генерира при-енергия (квантова енергия), която се разгръща и влияе на околната действителност. Следователно, нашите мисли, чувства и действия оставят някаква квантова следа в околния свят. Колкото по-нисш е резонансът, толкова по-тежка материална енергия - свързана с физическия ум; Колкото по-висш резонанс, толкова по-светла духовна енергия - свързана с нашия духовен ум. В известен смисъл това показва прехода ни от физическите същества към духовните същества на светлината, свързани с Бога. Виж, РЕЗОНАНС НА СЪРЦЕТО:

  • Резонанс на Сърцето; вълни, честота, вибрации, ритъм...

Тази графика представя градирането в развитието на нашите сърца и чувствителността ни към Божието Сърце. Трите етапа на сърцето могат да бъдат ясно разграничени и дефинирани;

Формиране:    Емоции (Абсорбира, приема, нестабилно, обект), 
Разтеж:            Интелект (Развитие, вертикални норми и принципи), 
Завършеност:  Воля (Зрялост - канал за Божията Любов и Воля)

За първи път Детето преживява сърдечна чувствителност чрез физическа близост (поглъщайки емоционалната атмосфера). Така то постепенно развива собствената си способност да дава все по-висша и по-висша любов. Родителската любов и закрила са решаващи за детето, за да не остане под контрола на физическия ум (животински).


КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР

Преп. Мун казва, че скоро учените ще създадат машини с които ще видят как и къде духовете работят в тялото. Това вече е факт.

Руски учен е "изобретателят на първата камера, която може да измери енергийното поле на човешката аура и разкрие дълбока информационното". Тя се нарича GDV. Компютърният софтуер чете данните, които GDV осигурява. Те могат да видят нарушенията в енергийното поле, знак за увредени органи, както и промени в полето при по-високи състояния на съзнание. Сега вече има много подобни машини, разкриващи необятна информация.

Квантовите анализи измерват честотите в тялото; Всеки орган, всяко чувство, всяка бактерия (има различни вибрации) ... всяка нарушена енергия. Сканирането на цялото тяло отнема само 2 минути. Най-новите такива машини могат дори да изпращат резонанс, за да лекуват, балансират и променят деструктивните честоти, унищожавайки конкретни бактерии или паразити. Това може да се направи и с Квантова писалка.

Сега е толкова лесно. Но това е квантова енергия е енергията. Самите ние имаме чувствителността да го усещаме и да я променяме без машина. Много лечители могат да сканират без значение от разстоянието. Можете да програмирате компютъра, за да ви покаже всички тези неща в тялото, всеки орган, всяка клетка ... да наблюдавате това което е било непознато на медицината досега.


Инструкции на Учителя Мун към учените


През 1985 г. Сан Мьон Мун, инструктира група учени как да "изследват честотата", която ще "позволи контакт с духовния свят". Въз основа на това са разработени квантови анализатори. С тяхна помощ бяха проведени специални проучвания върху хора със специални духовни способности, които доведоха до изработването на горните диаграми на сърдечния резонанс и пълно разбиране на процеса на духовно изцеление:


"Науката вече е много напреднала. Помолих ги да проучат честотата, която позволява контакт с духовния свят. Движенията в духовния свят са съставени от вибрации. Аз ги инструктирах да проучат това, защото навлезаме в епоха, в която съществуването на духовния свят може да бъде научно доказано. Това може да се направи, като се открие честотата на вибрациите, използвани от духовните, когато се свързват с духовния свят. След като дадох пълно обяснение за духовния свят за тях, очите им бяха широко отворени в изненада. Затова вчера обясних по какъв начин психологическият процес е свързан с физическите и духовните светове. Казва се, че психиката въвежда в сила абсолютна сила. Електричеството се създава чрез взаимодействието между плюс и минус ... това е същото явление, където силата се проявява от този кръг на взаимодействие между плюса и минуса. Ето защо, ако се потопим в тази област, ще открием свят с нови измерения. Когато влезнем в епохата, в който непознатият духовен свят може да бъде рационално разбран, епохата на религията ще бъде изпълнена (достигне края си). Ще дойде опоха, когато човечеството ще вярва в Бога, дори ако им се каже да не го правят. Това е велика задача." (Сан Мьон Мун, 1985.7.20) CSG p.919


Както инструктира Д-р Мун, учените измервали енергията и вълните на лечители, както виждате в този филм. Интересно откритие: Обичайно мозъчните вълни на хората са от 30 до 100 mV. Хората с депресия или друго разстройство падат в диапазона от 5 до 9 mV. Обаче, супер атлетите се тренират да повишават милиметровия капацитет на нервната си система до 2000 mV. Тялото ви е радиоприемник. Трябва да увеличите енергийното си ниво, за да можете да взаимодействате правилно с Вселената. Прочети, How the Brain Works


READ MORE:

No comments:

Post a Comment