Резонанс на Сърцето: Резонирате с вибрациите на Божията любов

Резонансa на Сърцето ни
Вибрациите на нашето сърце автоматично влияят начина по който мислим, чувстваме и функционираме. Резонирайте с вибрациите на Божията честота 
 
 
Обединителна Семейна Терапия,  2016

Човешкото сърце съдържа интелигентност независима от мозъка, която направлява индивидуалния ни живот. Измерванията показват, че електромагнитната енергия излъчвана от сърцата ни се разпростира на десетки метри извън тялото ни. Затова в присъствието на различни хора ние се чувстваме различно.

Както обяснява учението на Учителя Мун, Обединителния Принцип, 'Сърцето' е центърът на нашия дух и всички "ние сме надарени с емоционална чувствителност към Божието сърце." В духовен аспект, нашето 'сърце' е, "неспирния импулс да търсим и получиме радост, като инвестираме всичко в обекта на нашата любов" (Обединителна Мисъл).

Сърцето е не просто центъра на нашата духовна душа, но и мястото където Бог обитава. Нашето тяло също реагира и резонира със състоянието на нашето сърце. Науката днес може да измери точния резонанс на тези състояния. Те показват ралното ниво на нашето духовно разитие. (Виж диаграмата)Резонирате с вибрациите на Истинската любов

Различните емоциионални състояния имат различна честота - специфична вибрация. По-висшите чувства на любов, радост и мир, имат по-висши вибрации. Те произлизат от духа ни и ни извисяват. По-ниските вибрации на гордост, страх и съмнения, произлизат от физическото ни съзнание. Те могат да ни подведът към антагонизъм, клюки, негативност и неприязън. Въпроса е, докъде сме израстнали ние духовно. Това определя и мястото ни в духовния свят. Както Библията казва, "Бог мери сърцата ни." Прочетете, ЗЕМНИЯТ НИ ЖИВОТ СЕ ЗАПИСВА В ДУХА НИ

От схемата виждате, че Сърцето, което е центъра, се изразява чрез функциите на интелекта, емоциите и волята. Те съответно генерират енергия в духовния и физическия свят. С други думи, нашите мисли се проявяват в реалността. Техният резонанс автоматично оказва влияние върху начина, по който мислим, чувстваме и функционираме. Ние сме творци; Всички наши мисли и чувства произвеждат определена квантова енергия, която става част от нашето съществуване. Виж, Защо Бог не се намесва

В Принципите на Творението те са описани като "Витални елементи", които получаваме в резултат на нашите действия. (виж, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ДУХОВНОТО АЗ ) Те оставят някои измерими физически трептения и влияят на нашата околна среда и реалност. Но най-вече, те стават част от нашата вечна същност. Ние не ставаме добри или лоши за един ден. Нашата същност е съвкупност от всичко което сме правели през семния си живот. Ето защо Учителят Мун ни учи:
"Настройте се, като камертон, да резонирате с вибрациите на Божията честота. Резонирайте с Божията неегоистичност." - Сан Мьон Мун, "Духовна помощ"
Целият ни живот трябва да е изпълнен с Истинска любов. Моля, разберете, по-ниският резонанс от конфликти, ядове и притеснения се съхранява в клетъчната ни памет и постепенно се натрупва, все повече и повече, под формата на стресова (деструктивна) енергия. С времето, разбира се, това се появява в болести и вредни навици. Виж, ПЪРВОНАЧАЛНА ДУША И ЗЛА ДУША

Тази негативна енергия натрупана в нас същевременно води до по-голяма нервност, раздразнителност и други проблеми. И все пак, това е енергия, съхранена в организма, която сега контролира тялото и подчинява духа ни. Можем да се освободим от нея с Квантов био-енергиен стик (50-70 лв). Разберете, резонанс на любовта (528 Hz) може да лекува болести, психични проблеми, дори взаимоотношенията ни. Прочетете за Духовните корени на злото

Нива в развитието на Сърцето ни

Любовта не е само емоция, а и действие. Любовта е да живеем за обекта на любовта си. Прозети, Любовта е живот за другите. Всичко преминава през 3 степени на развитие, докато достинге завършеност. Развитието на сърцето ни също преминава през 3 етапа; Първо се формираме, развивайки детска любов. На ниво израстване се научаваме да споделяме, усъвършенствайки братско-сестринското ниво на любов. А след брака развиваме Съпружеската любов, която прераства в безусловна родителска любов. Ако разгледаме резонанса на сърцето, ще видим, че много хора, макар и станали родители, са все още на ниво формиране или дори по-ниско в духовното си развитие.

1. Духовно Формиране

Когато духът ни е в Ниво на формиране (резонанс от 50 до 200), резонираме в царството на страха (резонанс 100 Hz), което ни смъква в съмнения (резонанс на 75), или надмогваме до гордост (резонанс на 170) и кураж (200), като е на върха на израстване в етапа на формиране. Тази честота на сърцето ни ни свързва със Средния духовния свят (Нито е ад, нито рай). Хората, които са добросъвестни, но материалистични, индивидуалистични, песимистични и хуманистични, са на това ниво.

Тъй като на това ниво съзнанието на духа все още не е достатъчно развита, хората се управляват от техните физически умове (Прочетена: Структура на ум). Това е незряло, детско ниво. Децата все още се формират духовно, така че те зависят от любяща среда, сигурността и защитата на техните родители, които се очаква да бъдат в резонанс завършването, Етап на Любовта. Ето защо, хората останали на това ниво, са силно уязвими и извършени от емоциите на другите и по този начин клюки, негативизъм, критика, лесно може да ги дръпнат надолу в сатанинското - Непринципно царство (в негативен резонанс).

2. Растеж

Достигайки резонанса в Ниво растеж (300-400 Hz), човек навлиза в съвсем друга сфера - свързана с духовния свят на Рая. На този етап, изведнъж човек става по-склонен да учи и последва истината (резонанс на 300); той приема (резонанс на 350), следва и практикува. Това води до израстване и най-накрая той достига честотата на истината-разума (резонанс на 400). Това означава, че умът му вече може да работи напълно свободно и нормално. Той може да функсионира, чувства и мисли правилно и много продуктивно. Защо? На този етап лошият духовен свят не може да се намесва. В този резонанс на сърцето човек интуитивно усеща доброто и злото, според Божият абсолютен стандарт. Това е нивото достигнато само от топ светци в християнството. Сърцето на такъв човек е отворен.. те са готови да живеят за другите, но пък са уязвими по отношение на сексуалните изкушения.

3. Завършеност

В Степен на завършеност (съвършенство), вибрирамме в любов, радост и мир. Сърцето достига резонанс 500 до 600. Много малко хора могат да достигнат временно този резонанс, чрез много духовни практики, молитва и медитация. И все пак, те не са на това ниво на растеж.

До това ниво не може да влезем сами. Трябва да бъдем перфектна двойка, да живеем в името на света и за Божията воля. Само като съвършена двойка, усъвършенствали всички сфери на сърцето, ние навлизаме в царството на Божието директно господство (резонанс над 700).

Когато изучаваме живота на учителя Сан Мьон Мун, виждаме, че той наистина е на това ниво на сърцето. Целият си живот той инвестира за постигането на Световен Мир. В негово присъствие хората естествено се обединяват независимо от религията, културата, нацоналността или расата им. Където и да отиде, изведнъж пътя за мир и разбирателство се отваря. Или както главния редактор на Вашингтон Таймс се изказва за него, "Той събира екпсертите, пита ги кой проблем е невъзможен за разрешаване, след което отива и го разрешава."

Стотиците му организации за Мир, които е оставил на човечеството, отварят пътя за мирното бъдеще на човечеството. Виж, Проекти за Мир. Въпрос на време е хората да се запознаят с неговите учения и свръх-човешки постижения, невъзможни без Божията пълна подкрепа. Прочетете, ДНК доказва - Д-р Мун е МИРОТВОРЕЦЪТ КОЙТО ОЧАКВАМЕ
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
КОМБИНИРАН СТИК: Американска и Японска технология
ПИСАЛКА НА КЕШЕ и Квантовото лечение


Прочетете също за резонансното енергийно лечение: Въз основа на квантови изследвания бе развит ефективен метод за лечение без пиене на хапчета - Кванто лечение (евтино, бързо и без нужда от доктори). Това Енергийно лечение използва здравословни вълни, които лекуват на квантово ниво. Прочетете за Квантовото био-енергийно лечение

Версии за ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ на Христос: Как ще стане 2то идване на Исус

Версии за ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ на Христос: Как ще стане 2то идване на Исус Христос Библията Отрковения Предсказания

Второто пришествие 
на Христос

Второто пришествие на Христос e християнско и ислямско вярване за завръщането на Иисус Христос на земята в края на човешката история и идването на Божието царство. Второто пришествие се свързва често и със Страшния (последния) съд. Но очакването за тези събития е различно дори за различните Християнски деноминации. 

Библията не посочва конкретен ден, в който Второто пришествие ще настъпи, но дава ясни знаци и събития, които го предшестват. Те всички са изпълнени. Целта на второто пришествие е да се установи Божието царство на земята и вече да няма болка, скръб и глад.

Две Версии за Второто идване

Библията и Корана предсказват, че Христос ще дойде за втори път. Основно има две различни версии за завръщането му. Едната е фантастична, за идване от небето, другата предсказва раждане на чисто дете, носещо Божията линия. Едни смятат, че самият Исус се завръща, други цитати са категорични, че става въпрос за нова личност, с ново име.

Казва се, че всяко око ще Го види, но се предупреждава, че който отрече, че Христос ще дойде на Земята (в плът) е лъжесвидетел и Антихрист. От дуга страна, Библията ясно уточнява, че двама ще бъдат на едно и също място, едниния ще разбере, другия не. С други думи, всички може да го видят и чуят за него, но не всички ще го приемат и последват. Нещо пожече, глава 19 на Библият говори за управниците на този свят воюващи срещу него. Преследващи Господа на Второто пришествие. Явно не осъзнавайки кой е той.

Кога и как идва Второто Пришествие

Свидетелите на Йехова получават откровение, че Христос се завръща през 1917 г. И разбира се, тогава започва първата Световна Война, която поставя основата за раждането на Месията. Той е заченат през 1919 г., веднага след завършването на Пръвата световна война. Ако е така, той е роден на земята през 1920 година. Но те пропуснали цитатите за раждане. Гледали към облаците, както Евреите. Но тък като никой не пристигнал на облаците, Йеховистите решават, че Пришествието се е осъществило само духовно. А всъщност тогава се е родило безгрешно дете. Библията казва, че това става на Изток, в Ориента.

От къде идва грешката. Да наистина, Библията споменава идване „върху небесните облаци“; "И ще видят Човешкия син, идващ върху небесните облаци със сила и голяма слава". Но в  самата Библия Ангелът уточнява, че това са 'Облаци от Свидетели', а не буквални облаци. Не можем да отречем, че Откровение 12:5 уточнява, че той ще се роди от жена;
„И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” (Мат. 24:30)
С други думи, Месията при второто пришествие се ражда веднага след появата на Комунизма (Червената революция, 1917 г.). Месиата със сигурност вече е роден (около 1920 г.) и изглежда различно от Исус, дори носи друго име, както пише в Отк. 19:12, „И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.”[1] Неговото име наистина е "Божието слово", на на родния му език.

Също както Второто пришествие на Илия

Тук се сещаме за второто пришествие на Илия, което се изпълнява чрез Йоан Кръстител, въпреки че Евреите го очакват да слезне от облаците, с колесница. Затова лесно можем да разберем грешката на Йеховитите, въпреки коректните откровения, които Бог им дава. Ако се молите искрено, откриете и разберете живота на Господа на Второто Пришествие, ще разберете много от другите откровения получени от християни, както и значението на провиденческите събития от 1917 до днес.

Виж, Второто пришествие чрез раждане

Първото идване на Христос също се е очаквало на облаците, поради думите на Данаил. Затова много евреи, четейки пророчеството на Данаил, са вярвали в идването на Месията на облаци: “Гледах в нощните видения и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Древния по Дни; и доведоха го пред Него” (Данаил 7:13). Но знаем, че това не е станало, а е било символично. Исус се ражда, както по-незначителното пророчество на Михей предсказва. По същия начин и днес, пророчеството за раждане в Отк. 12, е грубо пренебрехнато от болшинството християни. Ха..ха! Нима историята не се повтаря?!

Значението на Облаците

За тези които искат да знаят истината; Библията сама обяснява значението на "Облаците." В Отк. 17:15 Ангелът показва на Йоан, че това са "Облаци от свидетели", което символизира подготвените (отделените от мръсната вода), които са с чисти сърца и първи ще разпознаят и последват Господа на Второто Пришествие.[2] Разбирам, че това няма да промени тесногледото разбиране на егоистите, които си чакат някакво чудо, което не изисква никаква отговорност от тях. Но Бог не работи така.

Исус казва, че друг ще получи същата Мисия

Исус каза на Йоана, „И на този който победи и който... върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както Аз получих от Своя Отец.” (Отк. 2:26-28). Тук става ясно, че ще се появи нова безгрешна личност като Исус ("върши дела чисти като Моите"), и че самият Исус ще му даде същата мисия ("както аз получих от Своя Отец"), което е Месиянската мисия ("Помазан," "да управлява всички народи с желязна тояга"). Затова Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.”[3]

Откровения 19 глава описва как това дете израства и е преследвано от управниците на този свят. описва "сватбата" му и неговата "невеста":
"Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила... Блажени тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнеца." Откровение 19:7,9
Исус казва, че вярващите (Християните) ще бъдат поканени на сватбата. Но ако те не пожелаят да дойдат, Бог ще изпрати Ангелите да съберат гости от улиците (т.е. други религии или невярващи). "И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикатпоканените на сватбата; но те не искаха да дойдат." (Матей 22:1-14.) Това отново ни напомня, че както вярващите Фарисеи не приха Исус, сега вярващите Християни, също може да се обърнат срещу Второто Пришествие. 

Други Пророчества за Второто Пришествие

Освен Библейския поглед за Второто Пришествие, може да се обърнем и към по съвременните пророци, като Нострадамус, Ванга и други. Или както самата Библия казва,
"Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците." (Амос 3:7).
Библията и Нострадамус се допълват в своите предсказания. Според Нострадамус, тази месиянска личност ще се роди на Изток, ще бъде Миротворец и силно преследван "Нов религиозен лидер", който "ще обединява религиите срещу Червеното (комунизма)", ще е свързан с името "Мун" и ще благославя стотици хиляди семейства.[4]

Ванга също описва Второто Пришествие като за физическа личност (Миротворец), "Този който ще подпише окончателния договор за мира на планетата". Ванга също пророкува обединението на религиите и осъзнаването, че Бог е един.[5] Но тя говори най-вече за учението и дейностите на Месиянската личност:[6]

1. Той ще Обедини религиите
2. Той ще работи за Световен Мир
3. Той ще иска да изгради Световна Магистрала
4. Той ще научи хората да се обичат отвъд раса, националност и религия


Нови откровения за връщането на Христос

Много хрисияни получават директни откровения и водене относно завръщането на Христос. Тези откровения обаче, предизвикват традиционното разбиране за връщане на облаците. Според тях, веднага след появата на "Червения змей" (комунизма), на Изток се ражда дете, което вече е израстнало и води всички раси, култури и религии към изграждането на Божието царство на земята.

НЕЛСЪН МАНДЕЛА ГОВОРИ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ
МАТРЕЯ БУДА ИЗПРАТИ ПОСЛАНИЕ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ

Всички светци и основатели на религии от духовния свят, също свидетелстват за тази Месиянска личност и работят с него, за изпълнението на Божията воля.
Версии за ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ на Христос: Как ще стане 2то идване на Исус Христос Библията Отрковения Предсказания

Вибрациите на квантовата енергия и духовния свят

Квантова Чувствителност


Чувствителността към вибрациите на квантовата енергия ни свързва с духовния свят.


Според Принципа, Нашата духовна чувствителност може да се развие единствено по време на нашият физически живот. Ако не я развием тук на земята, ще бъдем слепи в духовния свят. 

Това заявява послание от отвъдното, "Скътникът в Духовните Земи", изпратено от Франчезо. Нисшите духове живеят в мрак и страдания, обяснява той, понеже така и не са развили духовните си сетива в земния си живот. 


"Чувствителността на нашия дух трябва да се развие по време на физическия живот на земята. Само когато човек достигне съвършенство и напълно се потопи в Божията любов, докато е на земята, той ще може напълно да се наслаждава в любовта на Бога, като дух след смъртта си." DP Творението p.49

Още през 1985 г. Преп. Д-р Сан Мьон Мун дава следните насоки на световно известни учени. Той обяснява, че "изследването на вибрациите" ще "позволи контакт с духовния свят". "Движенията в духовния свят са съставени от вибрации", заявява той, "които скоро науката ще може да измерва и изследва". Той дори им дава детайлни инструкции, как да създават апаратури и да измерват тези духовни честоти.

По думите му, "ако се потопим в тази област, ще открием свят с нови измерения" и ще "влезем в епохата, в която непознатият духовен свят може да бъде рационално разбран". Чрез новите квантови изследвания всичко това вече е реалност.

Чувствителност към вибрациите

Когато слезнем на квантово ниво, там няма частици, всичко е енергия, която трепти. Кеше например я нарича 'плазма', която тук ще наричаме, 'Квантова енергия'. Живеем във вселена, която пулсира във висша хармония на вибрациите. Всяко от вашите физически сетива (слух, зрение, обоняние, вкус и допир) съществува, защото всичко във вселената вибрира. Вашите физически сетива четат вибрациите и ви дават сензорно възприятие според честотата им.

В самата същност на нашето същество трябва да вибрираме - в състояние на съвършенство - в вибрационен баланс и хармония. Чрез тези нови научни открития сега започваме да разбираме начина по който проектираме вибрациите.

Вашите емоции са един от най-важните физически вибрационни преводачи; като ви дава постоянна обратна връзка за вибрационния резонанс на вашите настоящи мисли; като ги сравняват с хармонята на вашето най-вътрешно вибрационно състояние - вашето Сърце.Вибрациите на нашето сърце

Всички ние, без да се учим, усещаме разликата между хармонията и раздора в сърцата ни. Когато се научите съзнателно да използвате емоционално-вибрационните показатели, вие получавате контрол върху вибрациите, които създавате и проектирате.

Изследванията показват, че нашите сърца се настройват на различен резонанс, по същия начин, както радиото се настройва на различна честота. Нагласявайки сърцето си на нисша (егоистична) или по-висока (неегоистична) честота, ще промени нашето духовно и физическо състояние и здраве. Както казва Преп. Мун:

"Настройте се, като камертон, да резонирате с вибрациите на Божията честота. Резонирайте с Божията неегоистичност." - Сан Мьон Мун, "Духовна помощ"

Всяка клетка от нашето тяло резорнира с информацията която идва от духовния свят.

"... духът на човек може да усеща и възприема всичко в невидимия свят ... отразено и отекващо във физическата му същност ... В крайна сметка човек започва да усеща духовните явления дори и с петте си физически сетива". DP 62: Структура на Духа

В следващата диаграма виждаме как от Сърцето, чрез функциите на Интелекта, Емоциите и Волята, генерира при-енергия (квантова енергия), която се разгръща и влияе на околната действителност. Следователно, нашите мисли, чувства и действия оставят някаква квантова следа в околния свят. Колкото по-нисш е резонансът, толкова по-тежка материална енергия - свързана с физическия ум; Колкото по-висш резонанс, толкова по-светла духовна енергия - свързана с нашия духовен ум. В известен смисъл това показва прехода ни от физическите същества към духовните същества на светлината, свързани с Бога. Виж, РЕЗОНАНС НА СЪРЦЕТО:

  • Резонанс на Сърцето; вълни, честота, вибрации, ритъм...

Тази графика представя градирането в развитието на нашите сърца и чувствителността ни към Божието Сърце. Трите етапа на сърцето могат да бъдат ясно разграничени и дефинирани;

Формиране:    Емоции (Абсорбира, приема, нестабилно, обект), 
Разтеж:            Интелект (Развитие, вертикални норми и принципи), 
Завършеност:  Воля (Зрялост - канал за Божията Любов и Воля)

За първи път Детето преживява сърдечна чувствителност чрез физическа близост (поглъщайки емоционалната атмосфера). Така то постепенно развива собствената си способност да дава все по-висша и по-висша любов. Родителската любов и закрила са решаващи за детето, за да не остане под контрола на физическия ум (животински).


КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР

Преп. Мун казва, че скоро учените ще създадат машини с които ще видят как и къде духовете работят в тялото. Това вече е факт.

Руски учен е "изобретателят на първата камера, която може да измери енергийното поле на човешката аура и разкрие дълбока информационното". Тя се нарича GDV. Компютърният софтуер чете данните, които GDV осигурява. Те могат да видят нарушенията в енергийното поле, знак за увредени органи, както и промени в полето при по-високи състояния на съзнание. Сега вече има много подобни машини, разкриващи необятна информация.

Квантовите анализи измерват честотите в тялото; Всеки орган, всяко чувство, всяка бактерия (има различни вибрации) ... всяка нарушена енергия. Сканирането на цялото тяло отнема само 2 минути. Най-новите такива машини могат дори да изпращат резонанс, за да лекуват, балансират и променят деструктивните честоти, унищожавайки конкретни бактерии или паразити. Това може да се направи и с Квантова писалка.

Сега е толкова лесно. Но това е квантова енергия е енергията. Самите ние имаме чувствителността да го усещаме и да я променяме без машина. Много лечители могат да сканират без значение от разстоянието. Можете да програмирате компютъра, за да ви покаже всички тези неща в тялото, всеки орган, всяка клетка ... да наблюдавате това което е било непознато на медицината досега.


Инструкции на Учителя Мун към учените


През 1985 г. Сан Мьон Мун, инструктира група учени как да "изследват честотата", която ще "позволи контакт с духовния свят". Въз основа на това са разработени квантови анализатори. С тяхна помощ бяха проведени специални проучвания върху хора със специални духовни способности, които доведоха до изработването на горните диаграми на сърдечния резонанс и пълно разбиране на процеса на духовно изцеление:


"Науката вече е много напреднала. Помолих ги да проучат честотата, която позволява контакт с духовния свят. Движенията в духовния свят са съставени от вибрации. Аз ги инструктирах да проучат това, защото навлезаме в епоха, в която съществуването на духовния свят може да бъде научно доказано. Това може да се направи, като се открие честотата на вибрациите, използвани от духовните, когато се свързват с духовния свят. След като дадох пълно обяснение за духовния свят за тях, очите им бяха широко отворени в изненада. Затова вчера обясних по какъв начин психологическият процес е свързан с физическите и духовните светове. Казва се, че психиката въвежда в сила абсолютна сила. Електричеството се създава чрез взаимодействието между плюс и минус ... това е същото явление, където силата се проявява от този кръг на взаимодействие между плюса и минуса. Ето защо, ако се потопим в тази област, ще открием свят с нови измерения. Когато влезнем в епохата, в който непознатият духовен свят може да бъде рационално разбран, епохата на религията ще бъде изпълнена (достигне края си). Ще дойде опоха, когато човечеството ще вярва в Бога, дори ако им се каже да не го правят. Това е велика задача." (Сан Мьон Мун, 1985.7.20) CSG p.919


Както инструктира Д-р Мун, учените измервали енергията и вълните на лечители, както виждате в този филм. Интересно откритие: Обичайно мозъчните вълни на хората са от 30 до 100 mV. Хората с депресия или друго разстройство падат в диапазона от 5 до 9 mV. Обаче, супер атлетите се тренират да повишават милиметровия капацитет на нервната си система до 2000 mV. Тялото ви е радиоприемник. Трябва да увеличите енергийното си ниво, за да можете да взаимодействате правилно с Вселената. Прочети, How the Brain Works


READ MORE: