Съдържание


Божествения Принцип

Новите откровения на Принципа разкриват Божията гледна точка за:
1. Идеала на Бог
2. Корена на злото
3. Начина на възстановяване
За първи път Бог разкрива своя краен Идеал, принципите за постигането му и скритата досега причина, защо този идеал се е провалил. Принципът е ново откровение разкрито чрез Преп. Сан Мьон Мун, което за първи път разкрива човешката част от отговорността за провала и за процеса на възстановяване. Тези откровения дават светлина на всички спорни, неясни и погрешно тълкувани досега въпроси на вярата и живота.Съдържание на книгата

Божествения принцип

No comments:

Post a Comment