Речник

Речник на специфичните термини на Принципа:Образ и подобие на Бог

В Библията се казва, че ние сме създадени "по образ и подобие" на Бог. Но защо се казва, че сме създадени по Божий образ, като "мъж и жена"? Какво точно отразяваме от Бог? Ние притежаваме и отразяваме Божиите двойнствени характеристики; вътрешен характер и външна форма (дух и тяло), мъжко и женско начало (ян и ин). Прочети целия текст

Сърцето на Бог

Най-същностностния аспект на Бог е Сърцето. Това е импулът да получава радост, като инвестира във своя обект на любов - неговите деца - хората. Заради този неспирен импулс за любов Бог ни е сътворил, като свой най-виш обект на любовта. Като Негови деца, които можем да откликнем на неговите най-съкровени чувства, мечти и надежди. Прочети целия текст

Субект и обект

Връзката субект и обект понякога се описва в принципа, като субект-парньор и обект-парньор.  Протона и електрона са добър пример за Субект и Обект. Субектът е центъра - даващ, инициращ, водещ, защитаващ, вътрешен, стриктен. Обектът обикаля около субекта - той е получаващ, възприемащ, следващ, външен, подкрепящ и прегръщащ. Тези връзки на субект и обект се разглеждат, като аналогични с човешките взаимоотношения, като съпруг - съпруга, родители - деца, учител - ученик, работодател - работник. Прочети целия текст

Ян и ин

Ян и ин са допълващите се аспекти мъжко-женско, плюс-минус, изпъкнало-вдлъбнато и т.н. Те не може да се сравняват с добро и зло. Добро е когато ян и ин са в хармония. Красива музика имаме, когато има хармония между високи и ниски товнове (ян и ин). В електрониката връзката между плюса и минуса прави уредите да работят. Зло е когато няма хармонични връзки между тях. Например кръвоностната система; Щом кръвта не циркулира, това лошо болестно състояние. С дишането е същото. Не е добро само да издишваш или само да вдишваш. Прочети целия текст

Емоции, интелект и воля

От Обединителния принцип знаем, че интелекта, емоциите и волята са трите основни функции на духа, които са в непрестанно действие, а "Без правилното функциониране на емоциите, интелекта и волята, ние не можем да живеем живот на истински човешки същества." Обединителната философия обяснява, че човешкият интелект, емоции и воля са хармонично разити и блансирани с център Сърцето. А Сърцето е в основата на човешката личност. Прочети целия текст

Небесното царство на земята

Божият идеал - небесното царство, трябва първо да се установи на земята. Идеалният свят е възможен само след появата на истински безгрешни семейства. Според Божествения принцип Бог даде три благословии на първите предци; да усъвършенстват храктера си, да създадът съвършенно семейство, и да изградят съвършен свят. Това щеше да е Небесното царство на земята. Прочети целия текст

No comments:

Post a Comment