За контакт


Семейната федерация за световен мир и обединение (СФСМО) е международна общност съставена от над 120 милиона семейства стремящи се да въплатят идеала на истинската любов и установят мирен свят и единство между всички хора, раси, и религии, каквато е и визията на Преп. Сан Мьон Мун


.

.
 ПОСОЛСТВО НА МИРА
ул. Георги Бенковски 25, София
Тел. 02/9832148
Моб. 0898585231

email: worldofheart@gmail.com
skype: peace.embassy
.СЛУЖЕНЕТО КАТО ПЪТ КЪМ МИРА
Участието на младите в проекти за служене и взаимопомощ е най-добрия начин да наследят културата на сърцето и развият характера си.

Международни "Проекти за мир"

No comments:

Post a Comment