Миротворецът в Предсказанията на Ванга, Глоба, Нострадамус и Библията

Значенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията
Миротворецът, който променя света
Значенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията
Миротворецът в Предсказанията на Ванга, Глоба, Нострадамус и Библията е учителят Мун

2012 година отмина. Тя е значима за човечеството със заминаването на д-р Мун в духовния свят! Но същевременно тя бележи и прага на един драстичен преход за човечеството към нов светоглед и духовно пробуждане. Тази смяна на светогледа запова след 2012 г.

Последните 100 години бяха подготовка за този преход. В един век видяхме раждането на Месията, техническата революция и Три Световни войни. Световните войни накараха човечеството да спре Империализма и осъзнае злото зад диктатурите. До 2012 видяхме края на много от тези Диктаторски режими. Това бе драматичното време, в което д-р Мун разкри своето революционно учение и отвори пътя за новата духовна и морална революция. 

Човечеството бавна започва да осъзнава учението му, за необходимостта да надхвърлим националните, религиозни и расови предразсъдъци. С техническия прогрес и появата на интернет, светът бързо започва да се превръща в Едно глобално семейство според Божия първоначален идеал. Сан Мьон Мун извести Божията воля:
Значенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията
"Човечеството трябва да сложи край на извратения порочен кръг на войната, в който единствено жертваме живота на децата си и прахосваме астрономически суми. Настъпи времето, когато страните по света трябва да обединят средства и усилия и да се устремят към Царството на мирния идеален свят..." - Сан Мьон Мун

Ограничението на идеологиите от миналото


Не можем да отречем ограничението на идеологиите от миналото; които са вплетени в исторически спорове и неспособност да донесът мир, хармония и обединение. Обединителната идеология на д-р Мун днес се явява единствената, която може да води човечеството във бъдещето. 


Философиите на 19 век доведоха човечеството до песимизъм, атеизъм, материализъм и индивидуализъм, а конфликтите между религии ги направиха безсилни да водят човечеството към по-добро.

Този идеологически хаос остави младото поколение без идеали и без морално водене. Последиците, само за 50 години, бяха пагубни; Разводите нарастнаха с 1000%, близо 60% от деца израстват без двама родители, а като следствие нараства и млдеждката престъпност. 


Семейството е основа на обществото

Този морален упадък е директно последствие от културата на свободен секс, която бързо унищожи семействата и обществото. Ако християнството бе приело учителя Мун през 1945 г., както Бог го е подготвял, нямаше да се стигне до този морален упадък. Д-р Мун ясно подчертава ролята на семейството в обществото:
"Семейството ни дава модела как да живеем заедно в хармония. Семейството, в което родителите и децата се обичат и уважават, съпругът и съпругата са изпълнени с взаимно доверие и любов... Именно от такова семейство произлиза Небесното царство на земята." - Сан Мьон Мун

Бъдещето е обречено, ако няма промяна. Затова пророчествата за войни и бедствия идват с една единствена цел - да събудят човечеството за неговата отговорност. Те предсказват за появата на ново учение, което ще покаже пътя за мир и обединение. Единственото такова учение е Обединителната философия на д-р Мун.

Всички предсказания сочат появата на учител от Изтока, който ще отвори пътя за създаване на истински семейства и истинска любов. Той се е родил 1920 г., Исус Христос му се явява когато е бил на 15 г. От тогава до 2012 г., той отдава живота си за да прокара пътя за новата 'Култура на сърцето'. След 2012 навлизаме във века на любовта. И както той учи:
"Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни." Сан Мьон Мун

Мирът между религиите е ключов

След 2012 г. според откровенията се очертава смяна на светогледа в огромен брой хора. Тази смяна ще дойде с драстични промени. Мюсулманското население в Европа ще нарастне бързо. Това смесване предвещава големи сблъсъци на религиозните чувства. Това ще доведе до възникването на нови религиозни конфликти и напрежения. Виждаме ги и на глобално ниво. 


Тези напрежения не идват, за да донесат нова световна война. Тяхната поява е част от очистителния процес; проява на миналите тесногледи настроения, които сега човечеството е длъжно да преодолее, за да можем всички да се научим да живеем заедно като едно семейство с център Бог.


Нуждата от нова, обединителна идеология става още по-спешна. Основните усилия на д-р Мун бяха за междурелигиозно сътрудничество. Но хората не се отделят лесно от старите си тесногледи възгледи.
“Няма да е лесно да съборим религиозните стени, които са изграждани хиляди години, но тези стени трябва да се премахнат, ако желаем да преминем към свят на мир.” - Сан Мьон Мун

Ясно се вижда, че това е в крак с Божието провидение, а на човечеството му е дадена личност която да спомогне за мирното излизане от този процес. В това отношение след 2012 звездите предсказват подем, нови събития ще променят мирогледа на много хора. Това няма да е свързано с катаклизми, а по скоро с религиите и вярата. 

"Човечеството върви надолу по задънена улица. Единственият начин то да оцелее, е като практикува мирната философия на истинската любов... Помислете колко много пари светът прахосва във война.
Човечеството трябва да осъзнае, че извършваме страшни грехове пред очите на историята... В тази епоха войната е най-примитивното и унищожително средство за разрешаване на конфликти, което никога не ще доведе до траен мир..." Мун Сан Мьон

Бог е един и религиите ще се обединят

Тези религиозни напрежения не са пренебрегнати от пророците. Баба Ванга ясно заявява, „Нужен ни е един Бог” „Не се карайте, всички сте Божии деца.” Ще се появи човек който ще подпише световния мир - Религиите ще се обединят, мирът ще се установи на земята, хората ще разберат съществуването на духовния свят, предсказва българската пророчица.
 "Сега различните религии искат да се възползват от каквото сварят, ама тяхното време си отива. Човечеството ще хвърли тия окови. Религията ще има друга задача." 

Усилията на д-р Мун за междорелигиозно помирение, му донесоха много неразбиране и преследване, но те са ключови за бъдещия мир... в противен случай ни очакват невероятни етнически и културни конфликти. Ванга, Нострадамус и Корейсктие пророчества, не случайно описват Месията, като 'миротворец', който ще обединява религиите и учи, че 'Бог е наш всеобщ родител'.

"Бог съществува в центъра на любовта, като Родител на цялата вселена." - Сан Мьон Мун
Според Тамара Глоба човечеството е на прага на нов период, където Земята навлиза в период на зрялост и ще постигне единство в стремежа си да обедини нравствените и вътрешни закони със тези на обществото и управлението. Човечеството иска да живее в истинска любов, в добро и просперитет със справедливо управление. 

Мисията идва за да установи тази връзка между Небето и Земята! Жевеем в историческото време на Второто пришествие! Хората в света не осъзнават това. Всички пророчества
описват човек от Изток, преследван и неразбиран, хвърлян в затвора, носещ новата истина, възобновяващ семействата и главното, идващ под името Мун.

"Новото име" на Христос в предсказанията 

Пророчества за Края на света Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библията
В Библията, Откровение 12:5, четем за раждането на господа на Второто пришествие вседнага след появата на Червения змей (Комунизма). А в Откровение 19:12 се говори за Второто пришествие като нова личност, с ново име:
„И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.” Отк. 19:12
Така се изпълнява Откровение 2:26-28, където Исус предсказва, че ще предаде своята Месиянска мисия на друг. Библията е категорична, че той ще дойде от изток - жълтата раса. Когато проверим, думата "Божието слово" откриваме, че Корейското име "Мун" се състои от два йероглифа и общото им значение е Божието слово, или Словото което Бог дава на човека.

Дали е възможно точно Корееца, Сан Мьон Мун да е предвещаното от Библията Второ пришествие? Не можем да пренебрегнем факта, че името "Мун" се споменава в няколко пророчества. 


Месията според Нострадамус
Преди около 500 години Нострадамус споменава за "Мун" и "последователите на Мун". Нострадамус дава името "Мун", като един от 40-те белега по които да познаем Месиянската фигура която, по думите му, "ще донесе новата истина" и "води човечеството към мир". Тези предсказания са систематизирани в англииската книга "Милениум".

Първото което ни стъписва при прочита на директните думи на Настрадамус е, че едва ли има друг човек на планетата който по точно да съответства на тях от преп. Мун. Не можем да обвиним Нострадамус в пристрастност. 

1. Сан Мьон Мун определено отговаря на предсказаното име, "Мун" 
2. "Той ще се роди на Изток", както се е родил д-р Мун 
3. "Той ще бъде преследван, неразбиран и хвърлян в затвора" 
4. "Той ще обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)". 
5. "Той ще благославия хиляди семейства където и да отиде".

Това са неоспорими знаци за Месията, които единствено Корейският религиозен лидер, Сан Мьон Мун, изпълнява. Любопитното е, че точно те са причината за неговото преследване и неразбиране, което също е предсказано. 

Преследван заради правдата

Точно анти-комунистическия му принос на д-р Мун, е една от основните причини за атаките срещу него. Но той успешно спомага края на Студената война. Точно усилията му да обедини християнството в миналото са причина за критики и атаки от страна на тесногледите християни. Но той успешно работи с вярващи от всички религии и християни от всички деноминации.

Масовите сватби са друг белег, който определено никой друг освен отец Мун не изпълнява. Преди 40 години международни и междурасови сватби са революция. С тези Масови Свадбени Благословии той буквално разтърсва тогавашното консервативно мислене.  Но той успешно прокара модела за помирение чрез любовта в семествата.
"Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Това са единствено измами на дявола. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството... Брачната благословия чрез междукултурен обмен е в крайна сметка средството да се установи мирен, идеален свят тук на земята." - Сан Мьон Мун

Други вършат какви ли не злини, а д-р Мун прави свадби, че какво лошо им в това? Проблема е, че той съчетава Корейци с Японци, а това родителите по онова време не могат да приемат по никакъв начин. Родителите са по-скоро готови да убият децата си. Това му донася огромно преследване, но днес междурасовите и международни бракове са нещо обикновенно. Виждаме как светът бързо се променя според революционните идеи на учителя Мун; как идеи с които той е звучал радикален, все по-ясно се виждат, като единственото решение за мирното бъдеще на човечеството. 

Много християни ще кажат, че това е Богохулство. От друга страна днес виждаме видни християнски лидери, като например дясната ръка на Мартин Лутер Кинг, пастор Берет, Архиепископ Милинго от Ватикана, както и хиляди други християнски пастори открито да заявяват, че преп. Сан Мьон Мун е изпълнението на Второто пришествие. След отиването му в духовния свят видни християнски пастори иницираха обучение на десетки хиляди други християнски лидери в ученията на д-р Мун. Вместо последователи на учителя Мун, виждаме известни християнски пастори, които в миналото са го преследвали, сега да дават лекции по Божествения принцип.


Ако погледнем междурелигиозните събития организирани от д-р Мун, ще видим хиляди християнски пастори да слушат и приемат това. Така че, явно и християнството е разделено по въпроса: д-р Мун ли е, или друг да чакаме. Но това е естествено. Никой не очаква, че веднага можем да приемем, че Второто пришествие вече се осъществи в лицето на един Кореец. Разбира се трябва да проверим, да изучим учението му и видим делата му. 


Миротворецът: "По делата ще го познаем"Пророчества за Края на света Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библиятаята
Исус казва, "По делата ще го познаете", а Баба Ванга предсказва конкретни неща за делата и учението на този Миротворец, а те са неоспоримо свързани с дейностите на Сан Мьон Мун. По думите на пророчицата:

1. Той ще подпише вечия мир. Политици и религиозни лидери днес признават д-р Мун за шампион на мира. Стотиците организации които той е създал работят във всички основни области на човешкия живот точно с тази цел, за постигането на световен мир. 
2. Той ще донесе истина която ще обедини религиите, и всички ще приемат едно учение. Д-р Мун е може би единствения религиозен лидер известен с огромния си принос в междурелигозния диалог и помирение. По източници, над 95% от средствата на организациите му отиват в тази насока. Той самия предвижда неизбежните етнически сблъсъци между Европейци и мюсулмани и работи усилено за тяхното преодоляване. 
3. Ванга вижда в бъдещето Световна магистрала и супер бързи влакове на магнитни възглавници. Д-р Мун е иницирал точно такъв проект, мойто той предлага пред ООН през 2001 г. В началото на тази година САЩ и Русия се обединиха за започване на предложения от Сан Мьон Мун "Тунел на Мира" в Беринговия проток. Проекта включва супер бързи влакове на магнитни възглавници които ще се движат във вакум. Точно както Ванга предсказва. 
4. Хората ще разберат съществуването на духовния свят, предсказва Ванга. Д-р Мун е в директен контакт с Исус и много други личности в духовния свят още от ранната си възраст. Той разкрива същността на живота там по-добре от който и да било друг религиозен лидер досега. 
5. Според Ванга Бог е един и е наш Баща. Най-основното в ученито на д-р Мун е, че Бог е Родител на цялото човечество, а връзката ни с Него е връзка родител-дете. 
В миналото, като всички пророци, той може да е бил преследван, но важно е, какво ще каже бъдето. Ето какъв би бил света в това бъдеще според негови думи:
Пророчества за Края на света Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библията
"Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят. Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. " -  Мун Сан Мьон
Значенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ
.

No comments:

Post a Comment