Противоречие в Английските преводи


Противоречие в Английските преводи
Разликите между новия и стария Английски превод на Божествения Принцип са понякога доста големи. Но тук говоря за фрапираща теологическа разлика. На пръв поглед малко хора я забелязват - но като прочетете това обяснение, надявам се и вие ще я почувстате. Идеологически това създава огромно противоречеи - все едно да казваш две напълно противоположни неща. Тези философски различия в преводите вече създават конфликти и спорове - а какво ще бъде в бъдещето, ако не ги разрешим сега? 

Сравнение:
Старият Английски преводСтария превод не споменава нуждата всеки да стане субект, спрямо останалите 3, че да има Четири позиционна основа.Още в 'Целта на трите обекта' той заявява че във взаимодействията на 4-те позиции, едната е субект, а другите заемат позиция на обект. И нарича това 'Основа на трите обекта'. Това често сме чували в речите на ИБ, че ни трябват 3 обекта, за да имаме протекция и стабилна основа.  

Така при Четирипозиционната основа Стария Английски описва 3 обекта с център Бог. Това е много вертикална концепция - винаги има един водещ център, за да има хармония. Няма място за хоризонтален, хуманизъм, дето всички са равни. 

Новия Английски превод: Тук центърът и вертикала абсолютно липсват, а същите изречения са обърнати с хоризонтален, хуманистичен смисъл. Вместо 'Бог е субект', тук всяка от позициите може да е субект. Вместо 3 обекта за стабилно съществуване, тук имаме едва ли не "целта на трите субекта" - дето всеки трябвало да е субект, че да се обединели. С дурги думи, нещата са обърнати с главата надолу.

Защо се получава тази фрапираща разлика? Нормално е, при условие, че първия превод е воден от първата мисионерка - Корейска теоложка, пък новия превод е от Западняци. Но въпроса е по-дълбок. Явно в Корейския оригинал можеш да усетиш и двата аспекта - вертикалния и хоризонталния. Явно там няма противоречие, а е явна и принципната връзка между тях. Въпоса е, как да се предадът и двата аспекта, както и правилната връзка между тях в Българския превод?

То е видно, че хоризонталното разбиране на новия превод може да доведе до спорове, хуманизъм, егоистично оправдаване на грешната природа - и търсене на философско оправдание в Принципа. Това се получи на ОДП семинара в България. И първо и воторо поколение от Австрия използваха точно тези цитати в яростна атака да доказват, че индивидуализма и егоизма си били нещо добро, а мъжа не бил субекта, щото всеки можело да е субект в семейството. 

Но защо ли семейната терапия и работата с нефункционални семейства, показва, че точно загубата на център и обръщането на господството между родители-деца, са причините за нефункционалността им. Защото е в съответствие с Принципа. А докъде стигнахме - Принципът да ни учи на хуманизъм! Всеки който разбира Обединителния Принцип по-дълбоко, знае правилната Принципна позиция; Ние сме Обединители - вертикалното и хоризонталното са, като Субект и Обект, Вътрешно и Външно, Причина и Следствие - неразделими и взаимодопъоващи се. 

No comments:

Post a Comment