Човешката душа: Духовна душа, Физическо съзнание, Съвест, Първоначална душа и Зла душа

 Човешката душа: Духовна душа, Физическо съзнание, Съвест, Първоначална душа и Зла душа
Човешката душа и връзката между духовна душа и физическо съзнание 
 Човешката душа: Духовна душа, Физическо съзнание, Съвест, Първоначална душа и Зла душа
Човешката душа се състои от духовна душа и физическо съзнание (физическа душа). Връзката между двете е като отношението на вътрешната природа и външната форма. Когато двете станат едно чрез действия на даване и приемане с Бог като техен център, те образуват едно функционално цяло - човешката душа. Тя насърчава духовното и физическото Аз към хармония и развитие според целта на Творението.

Съвестта е вродената способност на човешката душа, която винаги ни направлява към това, което смятаме за добро. Поради Грехопадението обаче човечеството изпада в невежество по отношение на Бог, а оттук и за абсолютния стандарт на доброто. По тази причина, ние сме неспособни да установим истински критерий, въз основа на който съвестта правилно да отсъди между доброто и злото. Тъй като критериите за добро варират, стандартите на съвестта при различните хора също са различни. Това води до чести спорове и раздори дори между хората, водещи съвестен живот.


Първоначалната душа е тази способност на човешката душа, която винаги преследва абсолютното добро. Тя се отнася към съвестта, както вътрешната природа към външната форма. Съвестта на един човек го направлява към доброто според стандарта, който той сам в своето невежество си е поставил, въпреки че той може да се различава от първоначалния стандарт. Но първоначалната душа, имаща сетивност за правилната посока, отхвърля погрешния стандарт и се стреми да коригира съвестта.

Докато нашите духовна душа и физическо съзнание се намират под господството на Сатана, чрез своите действия на даване и приемане те образуват единно функционално цяло, което наричаме зла душа. Злата душа непрестанно тласка хората да вършат зло. Първоначалната душа и нашата съвест ни направляват да отхвърлим злата душа. С отчаяни усилия те ни водят да се отделим от злите желания и да останем верни на доброто, като ни помагат да прекъснем връзките си със Сатана и се обърнем към Бог. Продължава
 Човешката душа: Духовна душа, Физическо съзнание, Съвест, Първоначална душа и Зла душа

No comments:

Post a Comment