Версии за ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ на Христос: Как ще стане 2то идване на Исус

Версии за ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ на Христос: Как ще стане 2то идване на Исус Христос Библията Отрковения Предсказания

Второто пришествие 
на Христос

Второто пришествие на Христос e християнско и ислямско вярване за завръщането на Иисус Христос на земята в края на човешката история и идването на Божието царство. Второто пришествие се свързва често и със Страшния (последния) съд. Но очакването за тези събития е различно дори за различните Християнски деноминации. 

Библията не посочва конкретен ден, в който Второто пришествие ще настъпи, но дава ясни знаци и събития, които го предшестват. Те всички са изпълнени. Целта на второто пришествие е да се установи Божието царство на земята и вече да няма болка, скръб и глад.

Две Версии за Второто идване

Библията и Корана предсказват, че Христос ще дойде за втори път. Основно има две различни версии за завръщането му. Едната е фантастична, за идване от небето, другата предсказва раждане на чисто дете, носещо Божията линия. Едни смятат, че самият Исус се завръща, други цитати са категорични, че става въпрос за нова личност, с ново име.

Казва се, че всяко око ще Го види, но се предупреждава, че който отрече, че Христос ще дойде на Земята (в плът) е лъжесвидетел и Антихрист. От дуга страна, Библията ясно уточнява, че двама ще бъдат на едно и също място, едниния ще разбере, другия не. С други думи, всички може да го видят и чуят за него, но не всички ще го приемат и последват. Нещо пожече, глава 19 на Библият говори за управниците на този свят воюващи срещу него. Преследващи Господа на Второто пришествие. Явно не осъзнавайки кой е той.

Кога и как идва Второто Пришествие

Свидетелите на Йехова получават откровение, че Христос се завръща през 1917 г. И разбира се, тогава започва първата Световна Война, която поставя основата за раждането на Месията. Той е заченат през 1919 г., веднага след завършването на Пръвата световна война. Ако е така, той е роден на земята през 1920 година. Но те пропуснали цитатите за раждане. Гледали към облаците, както Евреите. Но тък като никой не пристигнал на облаците, Йеховистите решават, че Пришествието се е осъществило само духовно. А всъщност тогава се е родило безгрешно дете. Библията казва, че това става на Изток, в Ориента.

От къде идва грешката. Да наистина, Библията споменава идване „върху небесните облаци“; "И ще видят Човешкия син, идващ върху небесните облаци със сила и голяма слава". Но в  самата Библия Ангелът уточнява, че това са 'Облаци от Свидетели', а не буквални облаци. Не можем да отречем, че Откровение 12:5 уточнява, че той ще се роди от жена;
„И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” (Мат. 24:30)
С други думи, Месията при второто пришествие се ражда веднага след появата на Комунизма (Червената революция, 1917 г.). Месиата със сигурност вече е роден (около 1920 г.) и изглежда различно от Исус, дори носи друго име, както пише в Отк. 19:12, „И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.”[1] Неговото име наистина е "Божието слово", на на родния му език.

Също както Второто пришествие на Илия

Тук се сещаме за второто пришествие на Илия, което се изпълнява чрез Йоан Кръстител, въпреки че Евреите го очакват да слезне от облаците, с колесница. Затова лесно можем да разберем грешката на Йеховитите, въпреки коректните откровения, които Бог им дава. Ако се молите искрено, откриете и разберете живота на Господа на Второто Пришествие, ще разберете много от другите откровения получени от християни, както и значението на провиденческите събития от 1917 до днес.

Виж, Второто пришествие чрез раждане

Първото идване на Христос също се е очаквало на облаците, поради думите на Данаил. Затова много евреи, четейки пророчеството на Данаил, са вярвали в идването на Месията на облаци: “Гледах в нощните видения и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Древния по Дни; и доведоха го пред Него” (Данаил 7:13). Но знаем, че това не е станало, а е било символично. Исус се ражда, както по-незначителното пророчество на Михей предсказва. По същия начин и днес, пророчеството за раждане в Отк. 12, е грубо пренебрехнато от болшинството християни. Ха..ха! Нима историята не се повтаря?!

Значението на Облаците

За тези които искат да знаят истината; Библията сама обяснява значението на "Облаците." В Отк. 17:15 Ангелът показва на Йоан, че това са "Облаци от свидетели", което символизира подготвените (отделените от мръсната вода), които са с чисти сърца и първи ще разпознаят и последват Господа на Второто Пришествие.[2] Разбирам, че това няма да промени тесногледото разбиране на егоистите, които си чакат някакво чудо, което не изисква никаква отговорност от тях. Но Бог не работи така.

Исус казва, че друг ще получи същата Мисия

Исус каза на Йоана, „И на този който победи и който... върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както Аз получих от Своя Отец.” (Отк. 2:26-28). Тук става ясно, че ще се появи нова безгрешна личност като Исус ("върши дела чисти като Моите"), и че самият Исус ще му даде същата мисия ("както аз получих от Своя Отец"), което е Месиянската мисия ("Помазан," "да управлява всички народи с желязна тояга"). Затова Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.”[3]

Откровения 19 глава описва как това дете израства и е преследвано от управниците на този свят. описва "сватбата" му и неговата "невеста":
"Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила... Блажени тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнеца." Откровение 19:7,9
Исус казва, че вярващите (Християните) ще бъдат поканени на сватбата. Но ако те не пожелаят да дойдат, Бог ще изпрати Ангелите да съберат гости от улиците (т.е. други религии или невярващи). "И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикатпоканените на сватбата; но те не искаха да дойдат." (Матей 22:1-14.) Това отново ни напомня, че както вярващите Фарисеи не приха Исус, сега вярващите Християни, също може да се обърнат срещу Второто Пришествие. 

Други Пророчества за Второто Пришествие

Освен Библейския поглед за Второто Пришествие, може да се обърнем и към по съвременните пророци, като Нострадамус, Ванга и други. Или както самата Библия казва,
"Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците." (Амос 3:7).
Библията и Нострадамус се допълват в своите предсказания. Според Нострадамус, тази месиянска личност ще се роди на Изток, ще бъде Миротворец и силно преследван "Нов религиозен лидер", който "ще обединява религиите срещу Червеното (комунизма)", ще е свързан с името "Мун" и ще благославя стотици хиляди семейства.[4]

Ванга също описва Второто Пришествие като за физическа личност (Миротворец), "Този който ще подпише окончателния договор за мира на планетата". Ванга също пророкува обединението на религиите и осъзнаването, че Бог е един.[5] Но тя говори най-вече за учението и дейностите на Месиянската личност:[6]

1. Той ще Обедини религиите
2. Той ще работи за Световен Мир
3. Той ще иска да изгради Световна Магистрала
4. Той ще научи хората да се обичат отвъд раса, националност и религия


Нови откровения за връщането на Христос

Много хрисияни получават директни откровения и водене относно завръщането на Христос. Тези откровения обаче, предизвикват традиционното разбиране за връщане на облаците. Според тях, веднага след появата на "Червения змей" (комунизма), на Изток се ражда дете, което вече е израстнало и води всички раси, култури и религии към изграждането на Божието царство на земята.

НЕЛСЪН МАНДЕЛА ГОВОРИ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ
МАТРЕЯ БУДА ИЗПРАТИ ПОСЛАНИЕ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ

Всички светци и основатели на религии от духовния свят, също свидетелстват за тази Месиянска личност и работят с него, за изпълнението на Божията воля.
Версии за ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ на Христос: Как ще стане 2то идване на Исус Христос Библията Отрковения Предсказания

1 comment:

  1. Можност за заем понуден од г-дин, Бенџамин што го спасува моето семејство од финансиски обврзници {Lfdsloans@outlook.com

    Здраво на сите, јас сум самохрана мајка од Путри Адиратна од Jakакарта, би сакал да го споделам ова одлично сведоштво за тоа како добив заем од г-дин, Бенџамин, кога бевме истерани од нашиот дом кога веќе не можев да ги плаќам сметките, се измамени од разни компании преку Интернет и негираше заем од мојата банка и некои други кредитни сојузи што ги посетив. Моите деца беа згрижени за згрижување, сите бев сам на улица. Денот кога срамно влегов во еден стар училишен колега, кој ме запозна со Дејзи Морин. Отпрвин told реков дека не сум подготвена да ризикувам повеќе да барам заем преку Интернет, но таа ме увери дека ќе добијам заем од нив. На втора мисла, поради мојата бездомност морав да пробам и да аплицирам за заем, за среќа за мене добив заем од $ 80,000,00 од г-дин, Бенџамин. Среќна сум што го презедов ризикот и аплицирав за заем. Моите деца ми беа вратени и сега јас поседувам дом и сопствен бизнис. Сета благодарност и благодарност им помага на г-дин, Бенџамин што ми даде значење во животот кога ја изгубив целата надеж. Ако моментално барате помош за заем, можете да ги контактирате преку: {Lfdsloans@outlook.com WhatsApp + 1-989-394-3740.

    ReplyDelete