Резонанс на Сърцето: Резонирате с вибрациите на Божията любов

Резонансa на Сърцето ни
Вибрациите на нашето сърце автоматично влияят начина по който мислим, чувстваме и функционираме. Резонирайте с вибрациите на Божията честота 
 
 
Обединителна Семейна Терапия,  2016

Човешкото сърце съдържа интелигентност независима от мозъка, която направлява индивидуалния ни живот. Измерванията показват, че електромагнитната енергия излъчвана от сърцата ни се разпростира на десетки метри извън тялото ни. Затова в присъствието на различни хора ние се чувстваме различно.

Както обяснява учението на Учителя Мун, Обединителния Принцип, 'Сърцето' е центърът на нашия дух и всички "ние сме надарени с емоционална чувствителност към Божието сърце." В духовен аспект, нашето 'сърце' е, "неспирния импулс да търсим и получиме радост, като инвестираме всичко в обекта на нашата любов" (Обединителна Мисъл).

Сърцето е не просто центъра на нашата духовна душа, но и мястото където Бог обитава. Нашето тяло също реагира и резонира със състоянието на нашето сърце. Науката днес може да измери точния резонанс на тези състояния. Те показват ралното ниво на нашето духовно разитие. (Виж диаграмата)Резонирате с вибрациите на Истинската любов

Различните емоциионални състояния имат различна честота - специфична вибрация. По-висшите чувства на любов, радост и мир, имат по-висши вибрации. Те произлизат от духа ни и ни извисяват. По-ниските вибрации на гордост, страх и съмнения, произлизат от физическото ни съзнание. Те могат да ни подведът към антагонизъм, клюки, негативност и неприязън. Въпроса е, докъде сме израстнали ние духовно. Това определя и мястото ни в духовния свят. Както Библията казва, "Бог мери сърцата ни." Прочетете, ЗЕМНИЯТ НИ ЖИВОТ СЕ ЗАПИСВА В ДУХА НИ

От схемата виждате, че Сърцето, което е центъра, се изразява чрез функциите на интелекта, емоциите и волята. Те съответно генерират енергия в духовния и физическия свят. С други думи, нашите мисли се проявяват в реалността. Техният резонанс автоматично оказва влияние върху начина, по който мислим, чувстваме и функционираме. Ние сме творци; Всички наши мисли и чувства произвеждат определена квантова енергия, която става част от нашето съществуване. Виж, Защо Бог не се намесва

В Принципите на Творението те са описани като "Витални елементи", които получаваме в резултат на нашите действия. (виж, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ДУХОВНОТО АЗ ) Те оставят някои измерими физически трептения и влияят на нашата околна среда и реалност. Но най-вече, те стават част от нашата вечна същност. Ние не ставаме добри или лоши за един ден. Нашата същност е съвкупност от всичко което сме правели през семния си живот. Ето защо Учителят Мун ни учи:
"Настройте се, като камертон, да резонирате с вибрациите на Божията честота. Резонирайте с Божията неегоистичност." - Сан Мьон Мун, "Духовна помощ"
Целият ни живот трябва да е изпълнен с Истинска любов. Моля, разберете, по-ниският резонанс от конфликти, ядове и притеснения се съхранява в клетъчната ни памет и постепенно се натрупва, все повече и повече, под формата на стресова (деструктивна) енергия. С времето, разбира се, това се появява в болести и вредни навици. Виж, ПЪРВОНАЧАЛНА ДУША И ЗЛА ДУША

Тази негативна енергия натрупана в нас същевременно води до по-голяма нервност, раздразнителност и други проблеми. И все пак, това е енергия, съхранена в организма, която сега контролира тялото и подчинява духа ни. Можем да се освободим от нея с Квантов био-енергиен стик (50-70 лв). Разберете, резонанс на любовта (528 Hz) може да лекува болести, психични проблеми, дори взаимоотношенията ни. Прочетете за Духовните корени на злото

Нива в развитието на Сърцето ни

Любовта не е само емоция, а и действие. Любовта е да живеем за обекта на любовта си. Прозети, Любовта е живот за другите. Всичко преминава през 3 степени на развитие, докато достинге завършеност. Развитието на сърцето ни също преминава през 3 етапа; Първо се формираме, развивайки детска любов. На ниво израстване се научаваме да споделяме, усъвършенствайки братско-сестринското ниво на любов. А след брака развиваме Съпружеската любов, която прераства в безусловна родителска любов. Ако разгледаме резонанса на сърцето, ще видим, че много хора, макар и станали родители, са все още на ниво формиране или дори по-ниско в духовното си развитие.

1. Духовно Формиране

Когато духът ни е в Ниво на формиране (резонанс от 50 до 200), резонираме в царството на страха (резонанс 100 Hz), което ни смъква в съмнения (резонанс на 75), или надмогваме до гордост (резонанс на 170) и кураж (200), като е на върха на израстване в етапа на формиране. Тази честота на сърцето ни ни свързва със Средния духовния свят (Нито е ад, нито рай). Хората, които са добросъвестни, но материалистични, индивидуалистични, песимистични и хуманистични, са на това ниво.

Тъй като на това ниво съзнанието на духа все още не е достатъчно развита, хората се управляват от техните физически умове (Прочетена: Структура на ум). Това е незряло, детско ниво. Децата все още се формират духовно, така че те зависят от любяща среда, сигурността и защитата на техните родители, които се очаква да бъдат в резонанс завършването, Етап на Любовта. Ето защо, хората останали на това ниво, са силно уязвими и извършени от емоциите на другите и по този начин клюки, негативизъм, критика, лесно може да ги дръпнат надолу в сатанинското - Непринципно царство (в негативен резонанс).

2. Растеж

Достигайки резонанса в Ниво растеж (300-400 Hz), човек навлиза в съвсем друга сфера - свързана с духовния свят на Рая. На този етап, изведнъж човек става по-склонен да учи и последва истината (резонанс на 300); той приема (резонанс на 350), следва и практикува. Това води до израстване и най-накрая той достига честотата на истината-разума (резонанс на 400). Това означава, че умът му вече може да работи напълно свободно и нормално. Той може да функсионира, чувства и мисли правилно и много продуктивно. Защо? На този етап лошият духовен свят не може да се намесва. В този резонанс на сърцето човек интуитивно усеща доброто и злото, според Божият абсолютен стандарт. Това е нивото достигнато само от топ светци в християнството. Сърцето на такъв човек е отворен.. те са готови да живеят за другите, но пък са уязвими по отношение на сексуалните изкушения.

3. Завършеност

В Степен на завършеност (съвършенство), вибрирамме в любов, радост и мир. Сърцето достига резонанс 500 до 600. Много малко хора могат да достигнат временно този резонанс, чрез много духовни практики, молитва и медитация. И все пак, те не са на това ниво на растеж.

До това ниво не може да влезем сами. Трябва да бъдем перфектна двойка, да живеем в името на света и за Божията воля. Само като съвършена двойка, усъвършенствали всички сфери на сърцето, ние навлизаме в царството на Божието директно господство (резонанс над 700).

Когато изучаваме живота на учителя Сан Мьон Мун, виждаме, че той наистина е на това ниво на сърцето. Целият си живот той инвестира за постигането на Световен Мир. В негово присъствие хората естествено се обединяват независимо от религията, културата, нацоналността или расата им. Където и да отиде, изведнъж пътя за мир и разбирателство се отваря. Или както главния редактор на Вашингтон Таймс се изказва за него, "Той събира екпсертите, пита ги кой проблем е невъзможен за разрешаване, след което отива и го разрешава."

Стотиците му организации за Мир, които е оставил на човечеството, отварят пътя за мирното бъдеще на човечеството. Виж, Проекти за Мир. Въпрос на време е хората да се запознаят с неговите учения и свръх-човешки постижения, невъзможни без Божията пълна подкрепа. Прочетете, ДНК доказва - Д-р Мун е МИРОТВОРЕЦЪТ КОЙТО ОЧАКВАМЕ
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
КОМБИНИРАН СТИК: Американска и Японска технология
ПИСАЛКА НА КЕШЕ и Квантовото лечение


Прочетете също за резонансното енергийно лечение: Въз основа на квантови изследвания бе развит ефективен метод за лечение без пиене на хапчета - Кванто лечение (евтино, бързо и без нужда от доктори). Това Енергийно лечение използва здравословни вълни, които лекуват на квантово ниво. Прочетете за Квантовото био-енергийно лечение

No comments:

Post a Comment