Сърцето на Бог

Сърцето на Бог, Божието сърце, Любовта на Бог, Духа на Бог, Характера на Бог, Характеристики на Бог
Сърцето на Бог

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БОГ

ВЪТРЕШЕН ХАРАКТЕР
 В центъра на духа - Сърцето
Емоции, интелект, воля - функции на духа
Концепции и закони -

ВЪНШНА ФОРМА
Универсална първична енергия
При-енергия - основа за всяка материята


Най-същностностния аспект на Бог е Сърцето. Това е импулът да получава радост, като инвестира във своя обект на любов - неговите деца - хората. Заради този неспирен импулс за любов Бог ни е сътворил, като свой най-виш обект на любовта. Като Негови деца, които можем да откликнем на неговите най-съкровени чувства, мечти и надежди.

Можем ли да разберем Бог? 

Според принципа ние сме създадени неспособни да живеем отделни от Бог. Следователно човек притежава чувстителност към чувствата и волята на Бог. Нашите интелект, емоции и воля, са създадени да откликват на Божиите интелект, емоции и воля.

Затова ние сме деца на Бог. Но поради Грехопадението тази връзка с нашия Родител е прекъсната.  Нашето невежеството относно Бог - целта с която ни е създал, както и духовни закони - ни обрича на мизерно съществувание; войни, корупция, измами. За да излезнем от този свят на злото, трябва да познаем Сърцето на Бог.

Принципът е новият израз на истината, който разкрива Сърцето на Бог:

сърце на радост - по време на Сътворението
съкрушено сърце - поради Грехопадението и отделянето ни от Него; 
сърцето на надежда и горчива мъка - през историята на Възстановяване.

За да отворим духа си и усетим сърцето на Бог трябва да прочетем Божествения Принцип от начало до край, за да можем да видим като една цяла картина неговите принципи и как той е работел през историята. 

Бог е навсякъде около нас?

Със всяко прочитане на Принципа духът ни се разширява и започва да усеща духовно Божията реалност навсякъде. Бог е постоянно и навсякъде около нас. Можем да го видим в най-малките неща, частиците, и във най-големите, галактиките.

Можем да го открием в самите математически и химически принципи и закони, както и в красотата и хармонията на природата. Затова всеки знае, че има някаква сила, че Природата има разум.

Присъствието на Бог е видно когато изучаваме курса на историята на възстановяване с разбирането за принципите по които Той работи.

Сърцето на Бог, Божието сърце, Любовта на Бог, Духа на Бог, Характера на Бог, Характеристики на Бог

БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП

Сърцето на Бог, Божието сърце, Любовта на Бог, Духа на Бог, Характера на Бог, Характеристики на Бог

No comments:

Post a Comment