Небесното царство на земята: Къде и как трябва да се осъществи Божието царство

Небесното царство на земята
Небесното царство, небесно царство, Царството Небесно, Божието царство, Царство Божие, Царството на Бог на земята
Защо Божият идеал - небесното царство, трябва първо да се установи на земята? Защото Божието царство е възможно само след появата на истински безгрешни семейства.

Затова ключът, който Исус даде на Петър, бе, "Каквото посеете на земята, това ще пожънете на небето" (Матей 16:19). Ако не изградим Небесното царство на земята, то никога няма да съществува и на Небето (в духовния свят). В духовния свят не можем да имаме потомство и да го възпитаме в истинска любов. Това трябва да стане на земята. 

В Библията пише, че Бог даде три благословии на първите човешки предци (Битие 1:28); да усъвършенстват храктера си, да създадът съвършенно семейство, и да изградят съвършен свят. Теолози и Пастори нехайно са пренебрегвали значението им. Какво би станало, ако Адам и Ева не бяха съгрешили, а бяха изпълнили тези три благословии с център Бог? Нима това не е най-важният въпрос? Нима не искаме да разберем Божията Воля и Първоначален Идеал?

Божествения принцип разкрива ясно Божията първоначална цел:
Ако Адам и Ева бяха изпълнили тези благословии и изградили Небесното царство на земята, без съмнение Бог би изпитал най-висшата радост, виждайки щастието на Своя син и дъщеря, в един идеален свят. 
Когато Небесното царство се реализира - чрез изпълнението на Трите Благословии и установяване на четири позиционната основа, то става обект на доброто, носещ радост на Бог.
Това е Небесното царство, където първоначалното добро е осъществено и Бог чувства безмерно щастие. Това е самата цел, поради която Бог създава Вселената.

Малко християни се замислят, че ако Адам и Ева бяха достигнали лично съвършенство, те щеше да чувстват Божието сърце и никога вече не биха могли да съгрешат.
Първа Благословия е усъвършенстването на индивидуалния характер.. като духът и тялото станат едно чрез действия на даване и приемане с център Бог. Такива индивиди стават храм на Бога (1 Кор. 3:16), постигат абсолютно единство с Него (Йоан 14:20) и придобиват Божествена природа. Те чувстват Сърцето на Бог като свое собствено. Ето защо, те разбират Неговата Воля и живеят в пълно съзвучие с нея... Споделяйки всички Божии чувства, като свои собствени, те никога не биха сторили грешни деяния, които биха причинили болка на Бог. Това означава, че те никога не биха извършили грехопадение.
(Принципи на Творението
Адам и Ева не достигнаха това лично съвършенство и бяха подведени от Архангела, чрез силата на развратната сексуална любов. Затова те скриват сексуалните си части, а не ръцете или устата си. Новото откровение разкрива, че те влязоха в незряли сексуални връзки, преди сърцето им да е узряло за това. Така те размножават и изпълват света с незряла, грешна и егоистична любов, вместо Божията. От тук светът се изпълни с егоизъм, корупция, войни и престъпност.

Адам и Ева извършиха сексуално грехопадение, което ги отдели от Божията потомствена линия. Чрез кръвосмешението си с Луцифер, те поставят него в позицията на бог и господар на този свят. Нашият Истински родител, Бог, е отхвърлен в мизерна позиция, загубвайки децата си и без обект на земята, чрез който да може да работи. Отнема му хиляди години, докато подготвя основата за поява на един съвършен и безгрешен обект.

Библията казва, че Исус дойде, като вторият безгрешен Адам. Какво означава това? Той достигна това лично съвършенство и можеше да възстанови Божията кръвна линия, чрез безгрешното си потомство. Но Исус бе разпънат преди да осъществи Второта Божия Благословия, като създаде съвършенно семейство и издигне отделено от Сатана потомство. Да, Исус дойде, за да осъществи това, което Адам и Ева се провалиха да осъществят:
Адам и Ева трябваше да се обединят в любов като съпруг и съпруга и да отгледат деца. Така би се изпълнила Втората Благословия.  
Ако Божията цел за Творението бе реализирана по този начин, на земята щеше да бъде установен един идеален свят без никаква следа от грях. Ние наричаме този свят Небесно царство на земята. Когато живота им в Небесното царство на земята приключи, хората влизат в духовния свят и естествено се радват на вечен живот в Небесното царство на небето.  
Небесното царство е като човек, постигнал лично съвършенство... (както) командите на духа биват предавани на цялото тяло чрез централната нервна система и го карат да действа с определена цел. По същия начин в Небесното царство Божиите цели ще бъдат предавани на всички Негови деца чрез Истинските родители на човечеството, водейки всички да живеят като един.  
(Принципи на Творението)
Така виждаме, че при Второто пришествие, Христос ще изгради истинско семейсто и издигне безгрешно потомсто. Затова Исус сравнява Второто пришествие със "Свадба", наричайки го "Годеник", за когото е подготвена "Годеница". Основната мисия на Третия Адам (Господа на второто пришествие) е да създаде Съвършенно Семейство.

Неговия фундамент ще прерастне от семейство, в общество, нация и свят водени от Бог. Цялото човечество ще стане като "Едно голямо семейство, с център Бог като наш всеобщ Родител".

Нека сега разгледаме цитати от Библията, които домонстрират същите Принципни изводи:
Небесното царство, небесно царство, Царството Небесно, Божието царство, Царство Божие, Царството на Бог на земята
Защо Божието царство трябва да се установи първо на земята?
Матей 6:10
да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;
Лука 11:2
А Той им каза: Когато се молите, думайте: Отче [наш, Който си на небесата], да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, [да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята];
Исус ни казва да се молим небесното царство да дойде на земята, както и на небето. Без да е установено Божието царство първо на земята, то не може да бъде развързано в духовния свят.
Матей 16:19
Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
Тов е така, понеже ние развиваме сърцето и характера си чрез нашите дела тук на земята. За да може хората да влязат в небесното царство, те първо трябва да се разкаят и променят живота си.
Матей 3:2
Покайте се понеже наближи небесното царство.

Матей 5:20
Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
Без праведни дела духът ни не може да израстне и достигне съвършенство - сърцето ни не може да се развие. А Бог съди според сърцето. Затова Павел пише, че не уменията и знанията ни, а способността ни да обичаме и жевеем за другите са най-важните. Затова Исус каза на учениците си, че който най-много служи на другите, той е по-голям в небесното царство.
Матей 18:1
В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? 
Небесното царство, небесно царство, Божието царство, царството на Бог на земята
Защо е подготвена "годеница" и ще има "сватба" за Месията?
Небесното царство, небесно царство, Царството Небесно, Божието царство, Царство Божие, Царството на Бог на земята
Дори и да имаме един съвършен човек (Месията), той може ли сам да роди потомство? За да се родят деца и има продължение на рода са нужни родители. 
Йоан 3:4
Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
Небесното царство започва от първото истинско семейство, което "последния Адам" трябва да изгради. Затова във връзка с Второто пришествие се говори за "Сватбата на Агнеца", както и за "голяма сватба" на която Бог ще покани всички. 
Матей 22:2
Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.
Затова Библията говори, че е подготвена "Годеница" за него. Адам не успя да изгради истинско семейство, последният Адам (Месията) ще създаде първото безгрешно семейство. Месията сам не може да направи небесно царство, но когато има безгрешно семейство ще се роди безгрешно потомство. Семейството ще прерастне в безгрешен род, общество, нация и свят. Затова Матей 13:31 се казва, че от най-малкото семенце от което с времето ще се развие и израстне небесното царство.
Матей 13:31
Друга притча им предложи, казвайки: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си;
Това е семето на Месията, което в утробата на неговата съпруга ще зачене безгрешно потомство отделено от Сатана и свързано с Божията кръвна линия. То ще подкваси цялото общество. 
Матей 13:33
Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.
Или както Исус казва, грешните хора трябва да се присъдят към истинската лоза - потомството на Месията. Само тогава грешните хора ще се отделят от Сатана и присъдят към Божията потомствена линия. 

Но както и Никодимус не разбираше, как вече родени можем да се новородим, така и много християнки лидери няма да знаят при Второто пришествие. Вместо да го приемат те в невежеството си ще блокират пътя на вярващите да следват Месията и влязат в небесното царство.
Матей 23:13
Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат.
Небесното царство, небесно царство, Царството Небесно, Божието царство, Царство Божие, Царството на Бог на земята
Въведение 
Въведение към Божествения принцип
Принципи на Творението 
Божията същност и идеал
Грехопадението 
Истината за греха на Адам, Ева и Луцифер
Последните дни 
Есхатология: Целта на историята
Целта на Месията
Трябваше ли Исус Христос да умре на кръста

Небесното царство, небесно царство, Божието царство, царството на Бог на земята
Небесното царство, небесно царство, Царството Небесно, Божието царство, Царство Божие, Царството на Бог на земята

No comments:

Post a Comment