Образ и подобие на Бог

Образ и подобие на Бог
Образ и подобие на Бог, Библията, Битие, Бог и човек, Теология, Есе
В Библията се казва, че ние сме създадени "по образ и подобие" на Бог. Но защо се казва, че сме създадени по Божий образ, като "мъж и жена"? Какво точно отразяваме от Бог?

Според обяснението на  Принципа, ние притежаваме и отразяваме Божиите двойнствени характеристики; вътрешен характер и външна форма (дух и тяло), мъжко и женско начало (ян и ин).

Според думите на Учителя Мун, Бог не е задържал нито едно от своите качества и способности, за да ни направи по-нисши от Него самия. Като негови деца, Той е искал да бъдем по-добри и от самия него. Всеки родител желае това за децата си. Всеки родител се гордее и очаква децата му да го надминат.

Затова в стария превод на Божествения принцип пише, "Бог накрая създава човека по Свой образ, по модела на Своя характер, с изключителен потенциал". Библията казва:
"... вечната му сила и Божественост се вижда ясно, разбираемо чрез творенията."   (Послание към римляните 1:20)
Природата на Бог е видна и изразена в цялото му творение, но най-вече в неговите деца - човечеството. Ние притежавам интелекта, емоциите и волята да разберем най-дълбоките и съкровенни чувстства на Бог. Без нас Той е всемогъщ, но сам. Без нас Бог няма обект на сърцето в който да вложи своята любов.

Бог е любов, а любовта между неговите характеристики ян и ин е най-силно изразена в любовта между мъжа и жената. Затова ни създава "по Свой образ; мъж и жена", както конкретно се изразява Библията. Принципа пише:
"Библията казва, че след като Бог създава Адам, Той видя" че не е добро мъжът да живее сам". (Битие 2:18) Едва след като Бог създава Ева, като женски партньор на Адам, Той заявява, че Неговото Творение е " много добро". (Битие 1:31) 
Заключението на Принципа е, че точно както Бог, нашата вътрешна природа (дух) се състои от трите функции: Интелект, Емоции, Воля; както и от принципна част: Концепции, Принципи, Закони. Но най-вътрешната духовна същност на Бог и човека е Сърцето: Импулза за търсене на радост, чрез любовта към своя обект. Към книгата
Образ и подобие на Бог, Библията, Битие, Бог и човек, Теология, Есе

No comments:

Post a Comment