Интелект, Емоции, Воля или Емоции, Интелект, Воля?

Основните функции на духа
Интелект, Емоции и Воля 

От Обединителния принцип знаем, че интелекта, емоциите и волята са трите основни функции на духа, които са в непрестанно действие. Също се казва, че "Без правилното функциониране на емоциите, интелекта и волята, ние не можем да живеем живот на истински човешки същества."

Човешкият интелект, емоции и воля са хармонично развити и блансирани с център Сърцето, обяснява Обединителната философия. А Сърцето е в основата на човешката личност. В главата "Същество със Сърце" е описано действието на интелекта, емоциите и волята:

Обяснението на Обединителната философия

На схемата: От Сърцето се задвижват Интелекта, Емоциите и Волята, които се проектират съответно в търсенето на Истина, Красота и Добро. Тези стремежи дават началото съответно на Науката (философията), изкуствата и етиката (морала).

грешните хора функцията на духовната душа е често по-слаба и доминирана от физическата душа. Например, някои хора може би имат добре развит ум, но им липсва емоционална зрялост или силна воля да вършат добро. От друга страна, ако човек наследи Божието Сърце, неговият интелект, емоции и воля се развиват хармонично и духовната душа ще господства над физическата, така че и те ще са в харрмонична ръзка на даване и получаване.

Сърцето е движещата сила, която стимулира интелекта, емоциите и волята и е в основата на истината, красотата и доброто. Интелекта е способност за познание, стремеж към такива ценности, каквато е "истината". Емоциите са способност да се чувства радост, ярост, съжаление, щастие и те се стремят към ценностите на "красотата". Волята е способност, която определя съзнанието на човека и търси "доброто". Първоначално всички те могат да функционират, мотивирани от Сърцето... Сборът между интелекта, емоциите и доброволните действия, е културата." (Основи на Обединителна мисъл, стр. 108)

Защо в Божествения принцип редът е Интелект, Емоции, Воля 

"Истинския Баща казва, че трябва да казваме "интелект, емоции, воля, а не "емоции, интелект, воля. В Английския ви превод е погрешно! Причината за това, според Татко е, че не можеш да ги разделиш..." - ODP

В Обединителната философия духът на човека е представен с четири позиционна основа, в която основното взаимодействие е логика - концепции. Емоционалните сили са тези, които свързват позициите в четири позиционната основа, а волята е самата способност да правим тези творчески връзки. С други думи интелект, емоция и воля са неразделни; в интелекта има емоция и воля, както и в емоциите има интелект и воля, а във волята има интелект и емоции. И трите са израз на Сърцето. В оригиналния Божествен принцип дори са наречени 'Трите велики функции на сърцето'. 
"Интелекта, емоциите и волята в човешките същества отразяват интелекта, емоциите и волята в Бог. Това означава, че ние сме създадени като Негово подобие." - ODP
Защо новият Английски превод слага Емоциите първи?

При Българският превод на Божествения принцип това убъркване в Английския превод създаде дилема. Новият Английски превод на Божествения принцип приема една по-хуманистичната позиция. Вместо Интелект, Емоция и Воля, в новия превод Емоцията е поставена първа.
Стар Английски:         Итнелект, Емоции, Воля
Нов Английски:           Емоции, Интелект, Воля
Корейски:                    Интелект, Емоции, Воля 
    Обедин. мисъл:           Интелект, Емоции, Воля  


Но защо е направена тази промяна? Ето обяснението на д-р Уилсън:
"Факт е че оригиналния Корейски текст на Принципа поставя "Интелекта" първи. Но синът на Президент Ю, който участвал в превода, настоял "Емоциите" да са първи. Той чул, че след като през. Ю отишъл в духовния свят, той е изпратил послание разкайвайки се, че винаги е наблягал повече на интелекта, а в действителност емоциите са по-важни. Новия превод е променен, като форма на разкаяние от страна на сина, от името на баща му." - д-р Уилсън
През. Ю е първият президент на "Асоциацията за обединение на световното християнство" (наричана: Обединителна църква), който систематизира откровенията на учителя Мун и написва Божествения принцип. Не знаем какво точно синът му е получил в духовен разговор с него и доколко вярно го е интерпретирал. Затова нека направим сравнение с духовните послания на д-р Лии. 

Интелекта и емоциите според духовните послания на д-р Лии


С търсачка бяха проверени книгите на д-р Лии, диктувани като послание от духовния свят. Резултата бе изненадващ. В посланията на д-р Лии: Само веднъж се споменава "познание, емоции и воля": 

(Lord of knowledge, emotion and will)
Това е в книгата "Луцифер, криминален престъпник пред човечеството". Никъде другаде не е споменато в книгите му. Но д-р Лии обяснява, че там преживяваме много по-силни емоции, отвъд чувствата на земята:
(they can feel stronger emotion though body and mind, which is beyond the feeling of love they can feel on Earth.)
И той, както посланията на през. Ю, споменава да не се набляга много на интелекта, но не във връзка с емоциите и приоритета, а че много се опитват да разберат Обединителна мисъл само интелектуално, но много неща не могат да бъдат схванати чрез мозъка, интелекта и логиката.
"Обединителната мисъл е фундаментална мисъл, която Истинският баща ни даде, но много хора се опитват да я разберат само интелектуално."
(много духовни неща) не могат да бъдат обяснени чрез човешкия разум, интелект или логика. (Живота в духовния свят и на земята)
Следователно, дори духовните послания потвърждават че трябва да казваме "интелект, емоции, воля", макар и да споменават много по-голямата сила на преживяните емоции там, както и ограниченията на земната логика и интелект.

Д-р Лии уточнява, че през историята човечеството не е имало интелектуалното разбиране, за да може да схване престъплението на Луцифер, но днес човечеството има необходимото ниво на интелект и разбиране.
Now we are at a point, though, where we have sufficient intellect to understand
Единственото нещо за което д-р Лии се разкайва, е че в земния си живот не е просветлил повече интелектуалци.
I need to repent, it is that I had not much more intellectuals enlightened.
Но за това пък, той провежда множество срещи в духовния свят с известни мислители, основатели на философии и религии, както и управници. Ето някои от изказванията им относно Божествения принцип (Принципът):

Принципът е поток от емоции, той е любов (интелекта е емоция)

В тези послания от духовния свят се открива потвърждение, че там интелектът и емоциите са обединение. В посланието си от отвъдното Атанасиус казва, че сама по себе си логиката и истината в Принципа е емоция. Както учителя Мун казва, Принципът е любов.
How could I express my impression of Divine Principle? The best expression is that it is emotion itself.
Граф Зинзиндорф споделя, че слушайки Божествения Принцип в духовния свят е бил потопен в цветна светлина с очарователни емоции и обграден от Божията любов.
I experienced my being bathed in colorful light with charming emotion, and my being surrounded by God’s love..
Чарлс Ръсел, основател на Йеховистите, нарича Божествения принцип "много емоционално и удивително ясно Евангелие, за нашето време"
"For those living now, it is a very emotional and impressively clear Gospel"
В принципа 4-ниво, редът отново е обърнат: емоции, интелект, воля, но се споменава само един единствен път. Но Истинския Баща ясно е казал, че този принцип не е стандарта, а 'черния' (официалния), където редът е; интелект, емоции, воля. Нещо повече, Татко категорично е наредил, дори да има нещо грешно в Божествения принцип, той да не се променя, понеже е част от историята.

Обяснение от семинара по Оригиналния Божествен Принцип

Според обяснението на преп. Ю,  някои лидери сматат, че Емоциите са (Субект), други, че Интелекта е (Субект). Затова е попитал Истинския Баща директно. Той се е ядосал, че се поставя едното над другото и е обяснил:
  • Интелекта, емоциите и волята са на едно ниво... няма приоритет между тях.
  • Сърцето е субект над тях. Емоциите не са Сърцето.
  • Интелекта носи Емоции в себе си, Емоциите носят Интелект в себе си

В Корейския ОДП: отново редът е Интелект, Емоции, Воля

Затова в преведените на Английски схеми са сложили Емоции първи - където цитират от Английския превод, а "Интелект" първи, където директно са превеждали от Корейски. Та в крайна сметка, този нов Английски превод води и до доста объркване. Руснаците са си го запазили Интелект, Емоции, Воля. 

Но вече не трябва да има объркване: "Истинския Баща казва, че трябва да казваме "интелект, емоции, воля, а не "емоции, интелект, воля. В Английския ви превод е погрешно!" - ODP


Защо във възстановяването Интелекта е първи?

Във възстановяването определено се започва от интелекта. Първо разбираме истината, после си коригираме насила емоциите - понеже там понякога е голям кошмар. И накрая развиваме и правилната воля - зрялост (обединение на дух и тяло).

Това е възстановяване на грехопадението; Ева се впусна след емоциите без да мисли и последва Луцифер в непринципна сексуална връзка! Ако беше зряла, да размисли малко, щеше да разбере, че тези чувства са незряли и няма да я доведат до нищо хубаво. Точно както Принципът казва - били са незрели. Емоциите са ги подлъгали в погрешна посока, че и до ден днешен това се повтаря навсякъде около нас. Колко млади момичета, поради липсата на зрялост, се впускат в сексуални връзки, мислейки, че това е истинската любов и скоро се оказват бременни и изоставени.

В "Благословията и идеалните семейства" пише, че както грешната любовна емоция, така и чувствата на страх са тласнали първата жена, Ева в греха:
"В момента когато сексуалните емоции се появяват между Адам и Ева, кой извърши грях първи? Ева, която от страх скочи да бъде прегърната, първа извърши греха."
Но дори и тогава, не беше ли Логиката на Луцифер (интелекта), дето им даде идеята преди това? Луцифер е този, който й показва, че сексуалността е нещо вкусно, желано, приятно за очите и на докосване. А е трябвало, не той да е субекта, а те да са зряли да размислят, че и да питат Бог.   Всъщност заповедта на Бог, "от плода на познанието, не яжте", се отнася точно до сескуалното познание. Едва когато бяха достигнали зрялост, Бог щеше да ги благослови, като съпруг и съпруга. Тогава те щеше наистина да се наслядят на красотата на сексуалните връзки. Но незрялата им любов, отделена от Бог, роди незряло и егоистично потомство. Хиляди години човечеството страда заради това и чрез религии и философии търси пътя да достигне морална и духовна зрялост.


Хиромантията и гледането на лице за интелекта, емоциите и волята

В Хироманията редът е "Емоции, Интелект, Воля". Но пръста на "Истината" е в центъра на ръката; той е най-дълъг и показва връзката с Бог. Може би затова на лицето редът също е: Интелект, Емоции Воля (от горе на долу). Следователно, много зависи от ъгала под който ги разглеждаме. Ето и значението на палеца:
Палеца е като пирамида:  
- върха    -   Воля       (Завършеност)
- средата -   Интелект (Разтеж)
- основата - Емоции   (Формиране)

Палецът е разделен на 3 части, които отговарят на трите периода на израстване; Формиране, Разтеж и Завършеност (детство, юношество и зряла възраст). Основата на палеца е емоцията (чувствата). Тя е най-широка. Интелектът е средната фаланга, а върхът на палеца е волята. Тя е най-високо. 

В живота интелекта се проявява в търсенето на истината. Това е средния пръст, който е най-дълъг (центърът на ръката) и показва връзката ни с Бог. Така съседните два пръста, проекция на емоциите (търсенен красота) и волята(търсенето на добри взаимоотношения) се явяват подкрепа и изява на истината (все едно двете и ръце). Затова основното в живота ни трябва да е връзката ни с Бог, а творчеството и вършенето на добро трябва да са изява на това.

Ето логиката на човешкото развитие според ръката: Детето първо попива и възприема емоциите, но родителите са субекта, след това развива интелекта (и израства към самостоятелност). Понеже иначе емоциите се променят, влияят от другите и са нестабилни. Човек който не е развил интелекта, за да може да ги контролира и насочва в правилната посока не може да създаде стабилно семейство и би имал сериозни психически проблеми. Без баланс между емоции, интелект и воля личността е незряла. Зaщо е така?

Емоциите: Безименния пръст е израз на "Търсенето на красота" - проекция на "Емоциите". Той съответства на връзката с Творението. Затова линиите водещи към него показват творческите стремежи. Но от Обединителна мисъл знаем, че те са като измерител - проверяват дали нещо се чувства добре или зле. Тяхната цел не е да ни водят. Ние трябва да сме субект над тях (зрялост), а не те над нас (незрялост). Емоциите сили са тези, които свързват действията на даване и приемане във Вътрешната четири позиционна основа; Разум - Концепции. Следователно те зависят от мислите и разбиранията ни.

Ако мислиш, че даден човек е добър (красив, приятен, внимателен) и това съответства на въприетите от теб концепции, тогава ще изпиташ приятни чувства към него. Ако мислите обаче са негативни, тогава ще се отвратиш и изпълниш с неприятни чувства. Това често са неосъзнати - подсъзнателни процеси. Затова един от петте най-видни съвременни психолози, Елис, лекува психични заболявания като коригира логиката и така резултатните болни емоции.

Човек, безконтролно воден от емоциите си често ще изпада в безмислени депресии. Резките промени на настроенията го правят много нестабилен. Емоционалните хора са лесна жертва на чужди манипулации, както от клюките на другите, така и от влияния на лош духовен свят. Зрелите емоции са балансирани с интелекта и волята. При тях не се получават такива проблеми. Да речем, че човек чувства силно желание да направи нещо, но няма волята да го стори. Това е безхарактерност. Той със сигурност е така в много области на живота и това го изпълва с вътрешни борби и терзания.

Интелекта: Средния пръст е израз на "Търсенето на истината" - проекция на "Интелекта". Той съответства на връзката с Бог и показва дали Съвестта на човека работи според "Истината" или се отклонява (дали коректно определя кое е добро, кое зло). Знаем схемата Съвест - Истина - Бог. Ако нашето разбиране за истината се разминава от Абсолютните принципи и закони на Бог, то съвестта ни не може да функционира правилно; дори се обединява със Злата ни душа и ни кара да вършим зло. Но отново баланса с емоциите и волята е много важен, в противен случай прекалено принципните хора стават сухи, стриктни и безсърдечни. Това отново показва погрешни концепции, несъответстващи на Божия идеал.

Волята: Показалецът е израз на "Търсенето на добро" - проекция на "Волята". Той съответства на връзката с хората. Съвършенството е когато човек разиве волята си (най-висшето, обединяващо предишните две и фокусиращо ги вертикално към практически, добри действия). Например в спорта, интелект и емоции са абсолютно фокусирани на целта. Спортиста е абсолютно спокоен и фокусиран, без мислите и чувствата му да се разсейват безцелно във всички посоки. Затова казваме, че спорта помага за развитие на характера и за обединението на духа и тялото. Но силната воля, без разбирането на истинските ценности, може да превърне човека в зъл. Той има силния характер да се бори за целите си, но липсват моралните ориентири.

Следователно, при разпределението на ръката Емоциите са първи, защото първи се развиват в живота. Те изминават дълъг път докато достигнат зрялост и в крайна сметка играят основна роля през целия ни живот. Но интелекта е този, който ги направлява според истината и законите на Бог. А в крайна сметка върху линията на сърцето, най-дълбоките емоции са тези, които достигат под пръста на Доброто - израз на Волята. 

Развитието на тези най-дългоби (най-интимни) емоции зависи от емоцианалната среда в първите години на живота (преживяни в семейството). Видът интимност (любов) преживяна от родителите, в този най-ранен период, е видът интимност (любов), която детето ще търси през целия си живот. 

Затова трябва да има истински семейства, изпълнени с любов, разбирателство, доверие и хармония, за да могат бъдещите поколения да израстват като зряли личности. Но съвременнат култура на свободен секс, лъжи и невярност води само към корупция, егоизъм и насилие в обществото. А от къде произлиза свободния секс - от първите човешки предци! Защо те съгрешиха - защото пренебрегнаха "истината" дадена им от Бог. Образ и подобие на Бог 
Любовта е живот за другите 
Ян и ин: Или Ин и Янг 
Сърцето на Бог 
Субект и обект

No comments:

Post a Comment