Първоначалната душа на човека: Добората душа свързана с Бог

Първоначалната душа на човека: 
Какво прдставлява Първоначалната човешка природа - Добората душа свързана с Бог

Божественият принцип уточнява, че след грехопадението във всеки човек освен добра има и зла природа. Човекът е смесица на добро и зло. Злата природа идва от вързката със "Сатана" (и лош духовен свят). Добрата природа в човека идва от "Първоначалната му душа", която е във връзка с Бог.
Тя е тази дълбока част от нас, която се радва в закона на Бог... Първоначалната душа на човека знае, че злите желания водят единствено до нещастие. Затова тя отблъсква злите и се стреми да следва добрите желания. Въведение
Но какво точно представлява добрата "Първоначална природа"? Ние притежаваме дух и тяло. Физическото ни тяло е управлявано от физическия разум (мозъкът, нервната система и иснтинстките). Първоначалната природа на човека се проявява, когато физическото съзнанеи (в позиция на обект) следва духовната ни душа (субект). Тогава ние сме в принципна позиция и Бог може да работи с нас.

Какво се е убъркало след Грехопадението?

След грехопадението физическото съзнание доминира над духа ни. Това ни прави ограничени, дори под животинско ниво. В сравнение с духовната душа, физическият разум е ограничен само в матерялното. Той е неспособен да усеща Божието водене, духовния свят и сърцето на другите. По-скоро Физическото съзнание отговаря за личните нужди и оцеляване. То не усеща когато наранява другите.

Затова физическото съзнание не е създадено да е субект над духовната ни душа. Но след грехопаденеито духът ни остава неразвит и подчинен (в позиция на обект) под физическото съзнание (матерялно). Така ние водим нефункционален, егоистичен и зъл начин на живот, а духът ни е в затвор (не може да се развива). Точно тази обърната четири позиционна основа (физическа душа (субект) над духовната душа (обект)) представлява грешната природа на човека.
Откриваме огромно противоречие вътре във всеки човек. В една и съща личност има две противостоящи си наклонности - първоначалната душа, която желае добро и грешната душа, която желае зло. Те водят ожесочена битка помежду си, опитвайки се да постигнат две противостоящи, взаимоизключващи се цели. Въведение

Защо и как е възможно Възстановяването?

Следователно, дори в най-големия престъпник има нещо добро. Точно тази първоначална природа позволява на Бог да работи с грешното човечество и да го води към възстановяване. Проблема е, че добрата природа в човека е много по-слабо развита то злата природа. Този върешен проблем е проектиран и в обществото, където доброто съпоставено със злото е винаги във втора позиция. Поради това то е преследвано, потъпквано и трудно си пробива път.
Само когато напълно се освободим от невежеството и заживеем единствено в доброта, в съгласие с желанията на първоначалната ни душа, ние ще се насладим на вечното щастие. Въведение
Религиите се появяват, за да изведът човека от този вътрешен проблем и духовното му невежество. Но и те са разбирали нещата само частично. С развитието на първоначалната природа на човека Бог постепенно е разкривал все повече и повече от истината.

В "Последните дни" (Края на света), зото и доброто се срещата (50% на 50%). Това означава, както че злото вече е достигнало своя разцвет и световно разпространение, така и че доброто (водено от Бог) ще е създало фундамент, за да започне бързо да се развива (да надмине 50%) и стане доминиращо.

Този преход се изразява във световен културен сблъсък между тях изразен на всички нива в наши дни - времето на Второто пришествие. Това външно погледнато предизвикава духовен и идеологически хаос и убъркване, но всред него се заражда новото, доброто и красивото. Така "старите небе и земя" си отиват, а в недрата му се зараждат "новите небе и земя" - новият свят на мир, хармония и просперитет. Към Принципа

Небесното царство на земята
Образ и подобие на Бог 
Любовта е живот за другите 
Ян и ин
Сърцето на Бог 
Субект и обект
Защо Небестното царство започва от едно малко семенце

No comments:

Post a Comment