Връзката дух и тяло: Структура и функции на физическото Аз

6.3. Връзката между физическото Аз и духовното Аз

6.3.1. Структура и функции на физическото Аз

Физическото Аз се състои от двойнствените характеристики - физическо съзнание (субект) и физическо тяло (обект). Физическото съзнание направлява физическото тяло да поддържа функциите, необходими за неговото оцеляване, съществуване и възпроизводство. Инстинктът например е аспект от животинското физическо съзнание. 

За да може да израства в добро здраве, физическото тяло се нуждае от подходяща храна. То трябва да получава въздух и слънчева светлина - неосезаеми, ян тип подхранващи вещества, както и да приема храна и вода - осезаеми, ин тип подхранващи вещества.  Тялото влиза в даване и приемане с тези елементи чрез храносмилателната и кръвоносната си системи.

Добрите или злите постъпки на  физическото Аз са основния фактор, определящ дали духовното Аз ще стане добро или зло. Това е така, понеже физическото Аз снабдява духовното Аз с определени елементи, които наричаме витални елементи 

Във всекидневните ни преживявания нашият дух изпитва радост, когато извършим добри постъпки, но чувства безпокойство, след като извършим нещо лошо. Това е въздействието на виталните елементи, с които подхранваме духовното си Аз, тъй като те могат да бъдат добри или лоши, в зависимост от постъпките на физическото Аз.  Продължава

No comments:

Post a Comment