Как възникват религиите и културите

религия, целта на религията, как и защо разделение на религиите, вяра, вярата, религиозните хора, вярващите
Как и защо възникват религиите и културите
Каква е целта на религиите и на къде религиите направляват човечеството
религия, целта на религията, как и защо разделение на религиите, вяра, вярата, религиозните хора, вярващите
В новия превод на Принципа се казва: "Бог изпраща в грешното човечество пророци и светци да основат религии. Той работи за тяхното развитие чрез първоначалната душа на хората, стремящи се винаги към доброто. Така, въз основа на религиите, Бог изгражда културни сфери."

С други думи, религиите възникват неизбежно, понеже първоначалната душа непрестанно тласка хората да търсят доброто и истината. А Бог със сигурност работи със всеки човек с по-силна първоначална природа, без значение от расата, националността, религията и етноса им. Но това довежда до появата на множество различни религии, които след това Бог е работел усилено да обедини:

"Бог установява културни сфери с център религията, като изпраща пророци и светци до грешното човечество. Тези светци установяват  различни религии в съответствие с първоначалната си душа, която е насочена към абсолютното добро. В следствие, се появяват много различни културни сфери в историята на човечеството. В течение на времето те или се обединяват, или биват асимилирани една от друга. В настоящата епоха виждаме ясна тенденция към една всеобхватна световна културна сфера, която се установява с център християнството." - Последните дни (стар Агнл. издание)

Множеството различни религии и произлизащите от тях културни сфери задължително трябва да се обединят, за да може Божията цел за обединението на човечеството да се осъществи. Крайната цел на Бог е цялото човечество да разбере пълната истина и с общи усилия да изградим идеалния първоначален свят, "Едно световно семейство с център Бог, като наш родител." Бог призовава едно корейско момче, Сан Мьон Мун, да осъществи този идеал.

"Човечеството е следвало пътя в търсене на вътрешната истина чрез религията и на външната истина - чрез науката. Религията и науката, всяка в своята област, са били методите за търсене на истината, в стремежа да се преодолее невежеството и да се достигне познанието. В крайна сметка, пътят на религията и пътят на науката трябва да се обединят и проблемите им да се разрешат в едно общо начинание." - Учението д-р Мун

Младия Мун осъзнава, че не Бог е направил религиите да се карат и воюват помежду си, а човешкото невежество, ограничено разбиране на истината и егоизъм. Напротив, тези взаимни борби и неразбирания са били основната болка на Бог. Те са парализирали доброто и давали сила на злото да доминира света. Така в 19 -20 век религията загубва моралния си авторитет да води индустриално развиващото се Западно общество. Това е огромна болка за Бог, която той иска Сан Мьон Мун да разреши.

"Безспорно философиите и религиите, следвали този път, са дали своя голям принос. Философи, светци и мъдреци са пионерствали в проправяне пътя на доброто за хората от своята епоха. При все това толкова много от техните постижения са създали допълнителен духовен товар за хората днес...Има ли поне един философ, който да е открил познанието  способно напълно да сложи край на човешките страдания?  Имало ли е дори един светец, който ясно ни е показал начина на живот, давайки изчерпателни отговори на всички въпроси за живота и Вселената?   Нима техните учения и философии не са предизвикали още повече нерешени въпроси, като по този начин пораждат скептицизъм?" - Въведение към Принципа

Философията постепенно започва да отрича Бог и духовното. Атеистичния, материалистичен Хуманизъм надделя идеологически и доведе до отхвърляне на вярата и морала. Под влияние на Хуманизма видяхме две разрушителни Революции, които обърнаха света с главата на долу; Първо видяхме насилствените, тоталитарни революции във Франция и след това в Русия, заробвайки 1/3 от света под диктатурата на Комунизма. Това е втората огромна болка на Бог, която той призовава Мун да разреши - да сложи край на деспотичната, нечовешка диктатура, която духовно и физически води човечеството към гибел.

След това е аморалната Сексуална революция, която унищожи семейните стойности и любовта. Разводите, безотговорните връзки, деца без двама родители - нараснаха с над 1000% само за 3-4 десетилетия. Сатана знае, че това са последните му дни, преди Бог да установи свят на истинска любов, основан на истински семейства. Това е основната мисия за която Бог призовава учителя Мун, да установи Културата на истинска любов, истински семейства, истински родители, хармония и разбирателство за всички хора, раси, религии, култури и нации.

Учителя Мун е призован от Бог да изпълни общата цел на всички религии, но той се оказва под мощна атака и преследване дори от самите тях. В тесногръдието и егоизма си на тях им е трудно да разберат неговите цели и усилия. Той почти не спи за да издигне необходимата основа, чрез която да изпълни целите за които Бог го призовава.

Твърдо решен да обедини световните религии за общи усилия към Божия идеал, той отдава 95% от финансите на организациите си за междурелигиони дейности. Никой преди него не е правил това. Религиите винаги са се опитвали да изкарат себе си прави, а другите криви. Но той работи със всички религии, раси и култури и в крайна сметка спечелва тяхното доверие. Дори ООН признава д-р Мун за Шампион на междурелигиозния диалог и Шампион на мира.

Човечеството още не е осъзнало, че мирното разпадане на Комунистическите режими се дължи главно на усилията на д-р Мун. Може да прочетете за неговата роля в падането на Комунизма. Това което той постига е удивително и непосилно, ако Божията ръка не бе зад него през цялото време.

Но когато човечеството започне да разбира Божиите принципи разкрити от учителя Мун, тогава то ще осъзнае как да преодолее настоящата аморалност и корупция. Политици и религиозни лидери са безсилни да направят нужната, желана от всички промяна. Но ученията на д-р Мун могат да направят нужната революция на съвестта и любовта, и обединят човечеството към изграждането на един нов свят на мир, хармония и просперитет за всички.
религия, целта на религията, как и защо разделение на религиите, вяра, вярата, религиозните хора, вярващите

Любовта е най-висшата ценност
Как и защо започва злото
Връзка с духовния свят
Сърцето на Бог и Човешкото страдание

No comments:

Post a Comment